PasientrettigheterHelsenorge.noBehandlingstilbudKvalitet

 ‭(Skjult)‬ Webdel for lenker

Klikk her for å gå til informasjon om Utviklingsplan 2014-2016

Klikk på banner for å gå til side for Min journal 
 
Klikk på banner for å gå til siden for pasientsikkerhetsprogrammet 

Bloddråpe - Snarvei til blodbankens hjemmeside

Logo - AstmaTelemark  
Gå til siden for blodbanken

 ‭(Skjult)‬ Helseforetak

 Minioritetsspråklige

    
[04.04.2014] Onsdag 21.mai arrangeres fagdag om TBC i konferansesenteret ved Sykehuset Telemark i Skien, møterom Vrangfoss. Ingen kursavgift. Se fullstendig informasjon om program og påmelding. Les mer
[02.04.2014] FOVA- enheten som tar imot pasienter til innleggelse på Notodden somatiske sykehus, spiller en nøkkelrolle i å høste erfaringer med å komme tidlig inn for å avdekke alkoholforbruk som kan gi helseskader. Hvis pilotprosjektet går som de håper, kan denne måten å arbeide forebyggende på, bli aktuell også ved de andre sykehusene i Telemark. Les mer
[31.03.2014]    Telemark Rehabiliteringssenter kan i år feire 40 år, og vi syntes en fagkonferanse var en fin måte å markere jubileet på. 20. mars arrangerte vi konferansen:” Sammen for et lettere liv”. Les mer
[31.03.2014] 26. mars kom de første pasientene til en nyopprettet poliklinikk i 2. etasje ved ST i Porsgrunn. Den skal invitere 1000 telemarkinger med astma for å klarlegge hva som kan være årsaken til at de er rammet av lungesykdom. Les mer
[27.03.2014] Det er avdekket at elektroniske  henvisninger for 76 pasienter ikke er kommet fram som de skulle i perioden mai til oktober 2013. Dette skjedde i forbindelse med innføring av nytt pasientadministrativt system ved Sykehuset Telemark HF. Takket være dobbelløsning med henvisninger på papir fra legekontorene i oppstarten, er det bare fem henvisninger som ikke har blitt fanget opp og er håndtert. Ingen av disse gjaldt mistanke om kritisk sykdom.  Alle de fem pasientene er kontaktet og følges opp av fastlegen. Les mer
2011©Sykehuset Telemark HF| 3710 Skien | Tlf: 3500 3500 | Postmottak | Redaktør: Marit Hansen
Besøksadresse Skien: Sykehuset Telemark, Ulefossveien, Skien | Org.nr: 983 975 267