Akuttkurs for legevaktspersonell, Skien

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 10.04.2018-11.04.2018, Prehospitale tjenester

Prehospitale tjenester er godkjent av Helsedirektoratet som kursholder for akuttmedisinkurs for legevaktspersonell.

Illustrasjon - legevaktbil

Vi har gleden av og ønske deg velkommen til vårt kurs, to dager med faglig utvikling og økt kompetanse, sammen med gode kollegaer. I forkant av kursdagene må du ha gjennomført et nettkurs.

Kurset er lagt opp etter malen fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKL) og tilfredsstiller kravene for kurs i akuttmedisin, som beskrevet i akuttmedisinforskriften §7 og §8.

Vi arrangerer minst ett kurs på Sykehuset Telemark i Skien i året og en til to kurs i andre deler av Telemark, eller etter behov. Det er plass til maks 32 deltakere på hvert kurs. Kontakt oss dersom du ønsker kurs på din arbeidsplass eller har andre spørsmål.

Om 2-dagerskurset

Hoveddelen i det oppmøtebaserte kurset vil være praktisk trening på prosedyrer og kasuistikker, samt noen teoretiske forelesinger på utvalgte emner.

Varighet: 16 timer over to kursdager.

Kursgodkjenning:

 • Lege: Godkjent av Legeforeningen som 15 timers tellende emnekurs til spesialitet i allmennmedisin (videre- og etterutdanning).
 • Sykepleier: Godkjent av Norsk sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleier med 15 timer.
 • Helsesekretær: Godkjent av Helsesekretærforbundet som 15 timers tellende kurs til klinisk fagstige for autoriserte helsesekretærer.

Om kursdagene

Vi anbefaler deg som deltaker til å ta med klær tilpasset været ute. En del av de praktiske postene vil foregå utendørs. Du som deltaker trenger ikke medbringe noe utstyr til kurset.

Program

Dag 1

10:00-10:15 Velkommen: Introduksjon og presentasjon
10:15-11:00 Perifer venekanyle: Praktisk trening

11:00-11:10 PAUSE

11:10-11:40 Akuttundersøkelse: forelesing
11:40-12:40 Praktiske poster

   1. Akuttundersøkelsen
   2. Kasustikk: Bevisstløs pasient
   3. O2 og C-PAPP-behandling
   4. Basal luftveishåndtering

12:40-13:20 LUNSJ

13:20-14:20 Praktiske poster forts.
14:20-15:00 Akutt sykt barn: forelesing

15:00-15:10  PAUSE

15:10-15:50 AHLR og teamarbeid: forelesing
15:50-17:50  Praktiske poster

   1. Avansert luftveishåndtering
   2. AHLR (Avansert hjerte- lungeredning)
   3. Kasustikk: Anafylaksi barn
   4. Kasustikk: Respirasjonssvikt

17:50-18:00  Oppsummering


Dag 2

09:00-09:30  Traume: forelesing

09:30-11:30  Praktiske poster

   1. Kasustikk: Sepsis
   2. Thoraxpunksjon
   3. Kasustuikk: Traume
   4. Stans av blødninger

11:30-11:40 PAUSE

11:40-12:10  Helsetjenestens organisering på skadested: Forelesing

12:10-12:45  LUNSJ

12:45-13:15  PLIVO OG Samvirke: Forelesing
13:15-14:30 Nødnett: forelesing og praktisk trening

14:30-14:40  PAUSE

 14:40-16:40 Praktiske poster

   1. Hypotermiprofylakse
   2. Kasustikk: Sepsis
   3. Nødnett
   4. PLIVO


16:40-17:00  Oppsummering

Papirutskrift

Utskriftsvennlig versjon i pdf

Om forarbeid/ nettkurs

Som en del av dette kurset må alle deltakere gjennomføre og bestå nettkurs utarbeidet av NKL.

Vi anbefaler deg å gjennomføre nettkurset tidligst tre uker før, og senest en uke før du kommer på dette praktiske kurset.

Du må ta med deg dokumentasjon og kursbevis for bestått nettkurs til første dagen på det praktiske kurset.

Lenke til nettkurset: https://kurs.uni.no/

Kursgodkjenning

 • Lege: Godkjent av Legeforeningen som 7 timers tellende kurs til spesialitet i allmennmedisin (videre- og etterutdanning).
 • Sykepleier: Godkjent av Norsk sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleier med 7 timer.
 • Helsesekretær: Godkjent av Helsesekretærforbundet som 7 timers tellende kurs til klinisk fagstige for autoriserte helsesekretærer.

Kursbevis

Kurset tas via NKL sin læringsportal (https://kurs.uni.no/ ).
Både registrering og utstedelse av kursbevis er enkelt og oversiktlig. Kursbeviset blir liggende i portalen og kan hentes fram ved innlogging.

 

 

Når og hvor

Dato
10.04.2018-11.04.2018 
Klokkeslett
10:00-18:00
Sted
Bygg 54 i Skien - administrasjon
Sykehuset Telemark, Skien
Konferansesenteret i bygg 54
Ulefossvegen 55
3710 Skien
 
Arrangør
Prehospitale tjenester
 
Kontaktinformasjon
Henvendelser for øvrig rettes til:
Gøran Simonsen
Fagkonsulent, kompetanseenheten, Prehospitale tjenester
Telefon: 975 06 610
E-post: gorsim@sthf.no 
 

Påmelding

Påmelding sendes på e-post til: prehospital@sthf.no innen 20.mars 2018.

Merk e-posten med "påmelding akuttkurs", og kursdato.

Følgende opplysninger må være med i påmeldingen:

 • Etternavn, Fornavn
 • Arbeidssted
 • Tittel/profesjon
 • E-post adresse
 • Mobiltelefonnummer
 • Fakturaadresse

Frist for påmelding/ avmelding

Det er påmeldingsfrist senest tre uker før kursstart på alle våre kurs.

Avmelding må skje senest fem dager før kursstart, og innen denne fristen refunderes kursavgiften i sin helhet. Avmelding etter dette medfører krav om full dekning av kursavgift.

Priser

Praktisk kurs i akuttmedisin for legevaktpersonell koster kr. 5.000,- pr deltaker. I tillegg kommer det en «dagpakkepris» pr deltaker for lunsj, kaffe og frukt for begge dager på kr. 350,-.

Kursprisen er fastlagt fra Helsedirektoratet.

Søk tilskudd

Du kan søke Helsedirektoratet om tilskudd for dekning av kursavgift.

For fast ansatte fastleger og annet helsepersonell dekkes også inntil kr 4.000,- i reise/ oppholdsutgifter per deltaker fra Helsedirektoratet, etter søknad.

Mer informasjon finner du på Helsedirektoratets nettsider:  https://helsedirektoratet.no/tilskudd/oppfolging-av-akuttmedisinforskriften

Fant du det du lette etter?