Å behandle symptomer eller leve et liv –eller begge deler?

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 14.09.2018, Psykisk helsevern og rusbehandling - klinikk

Fredag 14.september arrangerer vi fagdag om temaet " Å behandle symptomer eller leve et liv –eller begge deler?". Foredragsholder er psykologspesialist/PhD Arnhild Lauveng

Målgruppe

SEPREP deltakere
Ansatte i spesialist- og kommunehelsetjenesten
Brukere og pårørende

Arnhild Lauveng

Arnhild er spesialist i klinisk samfunnspsykologi. Hun har en doktorgrad om selvopplevelse ved alvorlig psykisk sykdom. Hun har skrevet flere bøker, bokkapitler og  artikler, og er en aktiv foredragsholder.
I 2008 tildelte Stiftelsen Fritt Ord Arnhild Lauveng Fritt Ords Honnør, en påskjønnelse som deles ut for verdifull
virke i det frie ords tjeneste. I 2010 fikk hun Åpenhetsprisen.
Arnhild er ansatt ved Nasjonalt senter for erfarings-kompetanse innen psykisk helse.

"Det er mulig å tenke seg mange ulike forståelsesmodeller for psykisk lidelse og ruslidelser. Akkurat nå bruker vi i den vestlige verden hovedsakelig en medisinsk modell, med fokus på kortvarig behandling av symptomer. Når symptomene er borte, eller svakere, blir pasienten vurdert som frisk. Men dette stemmer ikke alltid så bra for mennesker med langvarige og sammensatte psykiske lidelser og rusproblemer, hvor livet ofte oppleves som mer belastende enn symptomene.
Denne fagdagen vil jeg først gå kort gjennom noen ulike grunnbegrep, knyttet til selvopplevelse ved psykose, relasjonstraumer, helse og betydningen av helhetlig og planmessig behandling. Deretter vil jeg fokuserer på funn fra doktorgradsavhandlingen min: Å vokse som menneske – mulighet for personlig utvikling hos voksne i utdanningen og behandling. De kvalitative intervjuene som danner grunnlaget for studien ble gjennomført på Daghøyskoler i Danmark, og DPS/kommunal behandling i Norge. Informantene var pasienter og behandlere ved DPS, og elever og lærere ved Daghøyskolene. Vi har ikke noe som helt tilsvarer Daghøyskolene her i Norge (foreløpig!), men resultatene er likevel høyst relevante for ordinær behandlingshverdag i Norge."
(Arnhild Lauveng)

Når og hvor

Dato
14.09.2018 
Klokkeslett
09:30-15:30
Sted
Bygg 54 i Skien - administrasjon
Sykehuset Telemark, Konferansesenteret i bygg 54 i Skien.
 
Arrangør
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling
fagdagen arrangeres i samarbeid med SEPREP, Senter for psykoterapi og psykososial 
Kontaktinformasjon
Bindende påmelding innen 1. september til erhi@sthf.no 
Fagdagen koster kr 300,-.
Gratis for ansatte ved Sykehuset Telemark.
Vennligst oppgi fakturaadresse ved påmelding.
 

Program

09.30 Velkommen
09.40 Grunnleggende begrep og forståelsesmodeller

11.00: Pause

11.15 Å vokse som menneske, elever og pasienter

12.15: Lunsj

13.00 Å vokse som menneske, elever og pasienter

14.00: Pause

14.15 Å vokse som menneske, behandlere og lærere
15.15: Avslutning

15.30 Slutt

Utskriftsvennlig versjon

Fant du det du lette etter?