Å leve bedre med artrose

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 24.05.2017-07.06.2017, Ortopedi - seksjon, Fysio- og ergoterapi - seksjon

Kurset er laget for deg som har artroseplager i hofter og/eller knær.

Temaer 

• Anatomi – hvordan er leddene bygget opp
• Medisinske forhold, om medikamentell og kirurgisk behandling 
• Om trening – kan trening gjøre vondt verre
• Praktiske øvelser
• Rettigheter og muligheter i hjelpeapparatet
• Erfaringsutveksling
Kurset er tverrfaglig og legger opp til en kombinasjon av undervisning, dialog og erfaringsutveksling. Du treffer andre i samme situasjon, får mer kunnskap og tips i forhold til å mestre hverdagen.

Det er 8-10 deltakere på hvert kurs pluss evt. pårørende.

Kostnad:

Egenandel kr 345,-  (frikortberettiget) iht. gjeldende takster.
Gratis for pårørende.
Reiseutgifter dekkes gjennom Pasientreiser etter gjeldende regler.
Blir du etter påmelding forhindret fra å komme, må du gi beskjed. Ellers påløper en ikke-møtt-regning på kr. 690,-

Enkel servering av frukt, kjeks, kaffe og te i pausene.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

Henvisning fra fastlege er nødvendig.
Denne invitasjonen går til dem som er henvist til kurs hos oss.

Når og hvor

Dato
24.05.2017-07.06.2017 
Klokkeslett
12:00-15:00 
Sted
Notodden
Lærings- og mestringssenteret ,
Sykehuset Telemark Notodden
Henrik Wergelandsgate  12a, Bygg J1
3675 Notodden.
(Gult rekkehus vis a vis sykehuset)
 
Arrangør
Fysio- og ergoterapi - seksjon, Ortopedi - seksjon
Lærings- og mestringsenteret Notodde 
Kontakt
Påmelding og informasjon:
Lærings- og mestringssenteret (LMS), Notodden
E-post: LMS@sthf.no
Telefon direkte:  35 02 13 20
Mobil:    90 23 99 12       


 

Tre ukentlige samlinger på onsdager, 24. mai, 31. mai og 7. juni

Påmeldingsfrist:

Onsdag 10.mai 2017
Vennligst ring og bekreft din deltakelse

Kurset gjennomføres 4  ganger pr.år