HELSENORGE

Akuttkjeden i Telemark - hva nå?

Faglig samarbeidsutvalg for den akuttmedisinske kjeden inviterer til nettverkssamling for alle i den akuttmedisinske kjeden, på Bø hotell 11. november.

Påmelding

Send e-post til kari.gro.espeland@seljord.kommune.no innen 03.11.22.


Program
Tid

Tema
09.00
Velkommen v/Kine Jordbakke og Frank Hvaal
09.10 – 09.50


Hva rører seg nasjonalt innenfor den akuttmedisinske kjeden? v/Jon Hjellum Vibeto, seniorrådgiver Helsedirektoratet
09.50 – 10.00
Helsefellesskapet i Telemark – etablering av eget Faglig samarbeidsutvalg for den akuttmedisinske kjeden v/ Kine

Pause
10.15 – 10.45
Akuttkjeden pr oktober 2022 -Utfordringsbildet slik vi ser det, med utgangspunkt i QuestBack 22 v/Frank Hvaal og Dag Aas
10.45 – 12.00
Gruppearbeid
Veien videre for den akuttmedisinske kjeden i Telemark
12.00 -12.45
Lunsj
12.45 – 14.30
FørsteBest v/ Magnus Hjortdal, allmennlege og forsker og Geir Jøran Sara, årets ambulansearbeider 2022
«To ting som redder liv: Teamarbeid og simulering»

14.30 – 15.15

Gruppearbeid/refleksjon/samtale
Hvordan kan vi få til systematisk trening
mellom leddene i akuttkjeden?
Eksempler fra praksis.

15.15
Kort avrunding og vel hjem v/Kine
logoer - akuttkjeden og helsefellesskapet

Fant du det du lette etter?