Akuttkurs for legevaktspersonell

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , Prehospitale tjenester

Sykehuset Telmark ved Akutt- og beredskapsklinikken, Avdeling for Prehospitale tjenester, er godkjent av Helsedirektoratet som kursholder for akuttmedisinkurs for  legevaktspersonell. Vi avholder to kurs høsten 2018.

Vi har gleden av og ønske deg velkommen til to dagers kurs med faglig utvikling og økt kompetanse, sammen med gode kollegaer.

Vi arrangerer minst ett kurs på Sykehuset Telemark i Skien i året, og ett til to kurs i andre deler av Telemark, eller etter behov. Det er plass til maks 40 deltakere på hvert kurs. Kontakt oss dersom du ønsker kurs på din arbeidsplass eller har andre spørsmål.

Om kurset

Dette kurset er lagt opp etter malen fra Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (NKL) og tilfredsstiller kravene for kurs i akuttmedisin, som beskrevet i Akuttmedisinforskriften § 7 og § 8.
Hoveddelen i det oppmøtebaserte kurset er praktisk trening på prosedyrer og kasuistikker. Det er i tillegg noen teoretiske forelesinger på utvalgte emner.

Varighet: 16 timer over to kursdager.

Kursgodkjenning

 • Lege: Godkjent av Legeforeningen som 15 timers tellende emnekurs til spesialitet i allmennmedisin (videre- og etterutdanning).
 • Sykepleier: Godkjent av Norsk sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleier med 15 timer.
 • Helsesekretær: Godkjent av Helsesekretærforbundet som 15 timers tellende kurs til klinisk fagstige for autoriserte helsesekretærer.

Om kursdagene

Vi anbefaler deg som deltaker til å ta med klær tilpasset været ute. En del av de praktiske postene vil foregå utendørs. Du som deltaker trenger ikke medbringe noe utstyr til kurset.

Program

Dag 1

10:00-10:20 Velkommen. Introduksjon og presentasjon

10:20-11:00 Perifer venekanyle. Praktisk trening

11:00-11:10 Pause

11:10-11:40 Akuttundersøkelsen. Forelesing

11:40-12:40 Praktiske poster

 1. Akuttundersøkelsen
 2. Kasuistikk: bevisstløs pasient
 3. O2- og CPAP-behandling
 4. Basal luftveishåndtering

12:40-13:20 Lunsj

13:20-14:20 Praktiske poster forts.

14:20-15:00 Akutt sykt barn. Forelesing

15:00-15:10 Pause

15:10-15:40 AHLR og teamarbeid. Forelesing

15:40-17:40 Praktiske poster

 1. Avansert luftveishåndtering
 2. AHLR (Avansert hjerte- lungeredning)
 3. Kasuistikk: Anafylaksi barn
 4. Kasuistikk: Respirasjonssvikt

17:40-18:00 Oppsummering

Dag 2

09:00-09:30 Traume. Forelesing

09:30-11:50 Praktiske poster

 1. Kasuistikk: sepsis
 2. Thorakspunksjon
 3. Kasuistikk: traume
 4. Stans av blødninger

11:50-12:00 Pause

12:00-12:30 Helsetjenestens organisering på skadested. Forelesing

12:30-13:10 Lunsj

13:10-13:40 Egensikkerhet og samvirke. Forelesing

13:40-1350 Pause

13:50-14:30 Nødnett. Forelesing og praktisk trening

14:30-14:40 Pause

14:40-16:40 Praktiske poster

 1. Hypotermiprofylakse
 2. Immobilisering av pasient
 3. STEMI
 4. Egensikkerhet 

16:40-17:00 Oppsummering

Påmelding og priser

Påmelding

Påmelding til prehospital@sthf.no  (Merk e-posten med «påmelding akuttkurs, dato XX»)

Følgende opplysninger må være med i påmeldingen:

 • Etternavn, Fornavn
 • Arbeidssted
 • Tittel/profesjon
 • E-post adresse
 • Mobiltelefonnummer
 • Fakturaadresse

Priser

Praktisk kurs i akuttmedisin for legevaktpersonell koster kr. 5.000,- pr deltaker.
I tillegg kommer det en «dagpakkepris» pr deltaker for lunsj, kaffe og frukt for begge dager på kr. 350,-.

Reisekostnader må dekkes av den enkelte deltaker/arbeidsgiver.

Kursprisen er fastlagt fra Helsedirektoratet og det kan søkes om tilskudd for dekning av kursavgift.
Søk tilskudd: https://helsedirektoratet.no/tilskudd/oppfolging-av-akuttmedisinforskriften

Påmeldingsfrist

Det er påmeldingsfrist senest to uker før kursstart på alle våre kurs. 

Avmelding må skje senest fem dager før kursstart.
Innen denne fristen refunderes kursavgiften i sin helhet.
Avmelding etter dette medfører krav om full dekning av kursavgift.

Forarbeid og nettkurs

Som en del av dette kurset må alle deltakere gjennomføre og bestå nettkurs utarbeidet av NKL. Vi anbefaler deg å gjennomføre nettkurset tidligst tre uker før, og senest en uke før du kommer på dette praktiske kurset. Du må ta med deg dokumentasjon og kursbevis for bestått nettkurs til første dagen på det praktiske kurset.

Link til nettkurset finner du her: https://kurs.uni.no/

Kursgodkjenning

 • Lege: Godkjent av Legeforeningen som 7 timers tellende kurs til spesialitet i allmennmedisin (videre- og etterutdanning).
 • Sykepleier: Godkjent av Norsk sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleier med 7 timer.
 • Helsesekretær: Godkjent av Helsesekretærforbundet som 7 timers tellende kurs til klinisk fagstige for autoriserte helsesekretærer.

Kursbevis

Kurset tas via NKL sin læringsportal (https://kurs.uni.no/ ). Dette gjør både registrering og utstedelse av kursbevis enkelt og oversiktlig. Kursbeviset blir liggende i portalen og kan hentes fram etter innlogging.

Når og hvor

Dato
30.10.2018-31.10.2018
Klokkeslett
10:00-17:00
Arrangør
Prehospitale tjenester
Sykehuset Telemark ved Akutt- og beredskapsklinikken, Avdeling for Prehospitale tjenester- Ambulansetjenesten 
Kontakt
Gøran Simonsen
Fagkonsulent, kompetanseenheten, Prehospitale tjenester
Telefon: 480 16 416
E-post: gorsim@sthf.no  
 

Akuttkurs for legevaktspersonell 30.-31. oktober 2018

Kurset avholdes i Skien fritidspark, Moflatveien 38, 3733 Skien

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon som for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.