Alternativ og kompletterande kommunikasjon tidlig intervensjon - AKKtiv

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, Habilitering for barn og unge (HABU) - seksjon

AKKtiv er utviklet i Sverige og betyr Alternativ og Kompletterande Kommunikasjon tidlig intervensjon.

Målet er å få økt kjennskap om egne barns måter å kommunisere på. 
Vi ønsker også å bidra til en dypere forståelse for hva dere som foreldre, i lek og samhandling, kan gjøre for å fremme barnets språk- og kommunikasjonsutvikling.

Kurset arrangeres hvert år i september og omfatter tre kursdager som hver varer i fem og en halv time.

Invitasjon til kurset blir sendt til foresatte med barn i barnehagealder som har kommunikasjonsvansker, og som følges opp fra HABU.

En ideell kursgruppe er foresatte til seks til åtte barn. Det forutsettes at den som deltar i utgangspunktet er med på alle samlingene. HABU tar forbehold om at det minst må være påmeldte fra fem familier for å kjøre kurset.

Fant du det du lette etter?