HELSENORGE

Barn og unge med funksjonsnedsettelse

Seksjon for habilitering av barn og unge (HABU) tilbyr ulike kurs til foreldre med barn og unge som følges opp av HABU. Tilbudet gjelder også kommunale samarbeidspartnere.

Starthjelpskurs

Ved behov arrangerer HABU Starthjelpskurs for foreldre som har fått barn med nedsatt funksjonsevne og/eller langvarig sykdom. Kursrekken er utarbeidet av Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring.

Andre kurs for foresatte

Andre kurs beregnet på foresatte arrangeres med jevne mellomrom.

Eksempel på temaer:

  • å ha et barn med funksjonsnedsettelser
  • utfordringer i hverdagen
  • offentlige støtteordninger
  • kurs i forhold til ulike diagnosegrupper

Kurs for kommunale samarbeidspartnere 

kursene arrangeres jevnlig.

Eksempel på temaer:

  • Kosthold
  • Fysisk aktivitet og forbrenning
  • Arbeidsmodeller og praktisk tilnærming
  • Drøftinger rundt løsninger i hverdagen


Fant du det du lette etter?