Barn og unge med funksjonsnedsettelse - kurs for foresatte og kommuner

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, Habilitering for barn og unge (HABU) - seksjon

Habu tilbyr ulike kurs for foreldre som har barn og unge med spesielle behov, som følges opp av HABU. tilbudet gjelder også kommunale samarbeidspartnere. Kursene er av varierende lengde.

Aktuelle kurs og arrangementer listes også i tilknytning til behandling og kontaktsiden for HABU.

HABU sender ut invitasjon til aktuelle deltakere. Dersom foresatte eller kommunale samarbeidspartnere gjerne vil delta på kurs og ikke får invitasjon, kan en ta direkte kontakt med HABU.

Starthjelpskurs

Ved behov arrangerer HABU Starthjelpskurs for foreldre som har fått barn med nedsatt funksjonsevne og/eller langvarig sykdom. Kursrekken er utarbeidet av Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring.

Andre kurs for foresatte

Andre kurs beregnet på foresatte arrangeres med jevne mellomrom.

Eksempel på temaer:

å ha et barn med funksjonsnedsettelser

  • utfordringer i hverdagen
  • offentlige støtteordninger
  • kurs i forhold til ulike diagnosegrupper

Kurs for kommunale samarbeidspartnere arrangeres jevnlig.

Eksempel på temaer:

  • Kosthold
  • Fysisk aktivitet og forbrenning
  • Arbeidsmodeller og praktisk tilnærming
  • Drøftinger rundt løsninger i hverdagen
Fant du det du lette etter?