Brukerutvalget møte 28.04.2016

Brukerutvalgsmøte, 28.04.2016

 

Når og hvor

Dato
28.04.2016 
Klokkeslett
10:00-14:00 
Sted
Bygg 54 i Skien - administrasjon
Direktørens møterom
 
Kontakt
Sekretariat: Anne B. Kallevig
Telefon: 35 00 33 84
e-post: anne.borge.kallevig@sthf.no