CAMS kurs - to dager

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 28.02.2018-01.03.2018, Psykisk helsevern og rusbehandling - klinikk

28.februar og 1 mars arrangerer vi  to dagers kurs i Collaborative Assessment and Management of Suicidality (CAMS).

CAMS er en forståelsesramme, tilnærming og metodikk til bruk i behandling av mennesker med selvmordsproblematikk. CAMS er utviklet av psykologiprofessor Dave Jobes og medarbeidere ved The Catholic University of America i Washington D.C. Metodikken fokuserer på å involvere pasienten i en vandring mot livsmot, blant annet gjennom kartlegging av pasientens grunner til å leve og grunner til å dø (se vedlagte program) .

Foredragsholder er psykologspesialist Christian Møller Pedersen. Han er ledende psykolog ved Ambulatorium for Mani og Depression, Aarhus Universitetshospital, Risskov. Han har gjennem en årrekke arbeidet med vurdering, rådgivning og behandling av selvmordstruede pasienter og deres pårørende. Han har dessuten bedrevet en del forskning og undervisning innenfor området og er forfatter bak flere publikasjoner. Han er av professor Ph.D. David Jobes, som er hovedfiguren bak CAMS, certificert til å undervise i metoden i Skandinavia Han har således siden 2010 regelmessig undervist i Norge.

Målgruppe

Behandlere i døgnseksjoner og poliklinikker i psykisk helsevern og rusbehandling. Avtalespesialister. Fastleger, kommuneoverleger og kommunepsykologer.

Godkjenning

Kurset søkes godkjent som meritterende av Den norske legeforening, Norsk psykologforening og Norsk sykepleierforbund.

Påmelding

Bindende påmelding til hilde.erikstad@sthf.no innen 15.februar 2018.

Når og hvor

Dato
28.02.2018-01.03.2018 
Klokkeslett
09:00-15:30
Sted
Bygg 55 i Skien
Sykehuset Telemark, konferansesenteret i bygg 55 i Skien, sal Ulefoss
 
Arrangør
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling
 

Program

Dag 1, 28.02.18

09:00-09:45  Presentasjon og introduksjon. CAMS-tilgangen:
                       behandlingsfilosofi og terapeutiske strategier.
10:00-10:45: Begrepet selvmordsmodus: teori og praktisk betydning
11:00-11:45: Overblikk over behandlingens faser - og tilhørende skjemaer

11:45-12:30: Lunsj

12:30-13:45: Risikovurdering, suicidal fænomenologi og
                       bruk av Suicide Status Form (SSF)
13:30-14:45: Samme emne, fortsatt
14:45-15:30: Samme emne, fortsatt

Dag 2, 01.03.18

09:00-09:45: Behandlings- og sikkerhetsplaner, og forholdet mellom disse
10:00-10:45: Samme emne, fortsatt
11:00-11:45: Samme emne, fortsatt

11:45-12:30: Lunsj

12:30-13:45: Evidensbaserede, selvmordsspesifikke
                       behandlingsmetoder (kort overblikk)
13:45-14:30: Avslutningsfase i CAMS
14:45-15:30: Oppsamling på læringspointer. 
                       Implementering og forankring.
                        Evaluering av kurset

 Last ned utskriftsvennlig versjon

Fant du det du lette etter?