CFS/ME

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende , 16.03.2017-11.05.2017 , Fysio- og ergoterapi - seksjon

Kurs over 7 ganger våren 2017. Kurset er laget for deg som har fått diagnosen og som er i stand til å delta på gruppesamling på 2,5 timer. Mild til moderat grad av CFS/ME.

Hvem kan delta?

Kurset er laget for deg som har fått diagnosen og som er i stand til å delta på gruppesamling på 2,5 timer. Mild til moderat grad av CFS/ME.

Temaer:  

• Forventninger, ønsker. Bli kjent og erfaringsutveksling. Sykdomslære og medisinske forhold
• Å leve med CFS/ ME, - mestring. En brukers erfaring. Hva er helse?
• Aktivitetstilpasning og energiøkonomisering.
• Stress og stressmestring
• Pårørendekveld
• Kosthold
• Søvn i et helsefremmende perspektiv
• Psykologiske sider ved CFS/ME og veien videre
• Egenomsorg fra et medisinsk perspektiv

De fleste kursdagene avsluttes med 30 minutters avspenning/ oppmerksomhetstrening.

Kurset er tverrfaglig og legger opp til en kombinasjon av undervisning, dialog og erfaringsdeling. Du treffer andre i samme situasjon, får mer kunnskap og tips for å mestre hverdagen.


Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Deltager må være over 18 år og henvist til kurset av lege.
Henvisning sendes Seksjon for fysio -og ergoterapi, Sykehuset Telemark.

Når og hvor

Dato
16.03.2017-11.05.2017 
Klokkeslett
12:00-14:30 
Sted
Skien
Lærings- og mestringssenteret (LMS),
Sykehuset Telemark, Bygg 70
Ulefossveien 55, 3710 Skien.
(Det lave gule bygget i enden av besøksparkeringsplassen)
 
Arrangør
Fysio- og ergoterapi - seksjon
Lærings- og mestringssenteret (LMS) 
Kontakt
Åpningstid:
Hverdager fra kl. 08.00 – 15.00
Telefon direkte: 35 00 43 44
Mobil: 90 23 50 40
 

Kurs over 7 ganger våren 2017
16/3, 23/3, 30/3, 6/4,27/4, 4/5, 11/5
       
         kl. 12.00-14.30

   I tillegg:     
      19/4, kl.18-20: Pårørendekveld

Påmeldingsfrist:

17. februar 2017
Etter at du har meldt deg på vil du få innkalling til en forsamtale med fysioterapeut for videre informasjon og avklaring av kurset. Samtalen tar ca. 30 min og vil finne sted

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.