CFS/ME/SEID

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 17.09.2019, Fysio- og ergoterapi - seksjon

Kurs over 7 ganger høsten 2019. Kurset er laget for deg som har fått diagnosen og som er i stand til å delta på gruppesamling på 2,5 timer. Mild til moderat grad av CFS/ME.

Hvem kan delta?

Kurset er laget for deg som har fått diagnosen og som er i stand til å delta på gruppesamling på 2,5 timer.
Mild til moderat grad av ME/ CFS/ SEID.

Pårørende (nærperson) er velkommen til pårørendemøte.

Temaer:  

 · Medisinske forhold, sykdomsforståelse
· Om å leve med ME/ CFS/ SEID, - mestring
· Aktivitetstilpasning og energiøkonomisering
· Pårørendemøte
· Egenomsorg, avspenning
· Velferdsordninger / Rettigheter

Kurset er tverrfaglig og legger opp til en kombinasjon av undervisning, dialog og erfaringsdeling. Du treffer andre i samme situasjon, får mer kunnskap og tips for å mestre hverdagen.

Kostnad:

Forsamtalen: Egenandel kr. 351,- (frikortberettiget)
For 7 kursdager totalt: Egenandel 351,- (frikortberettiget)
Gratis for pårørende.
Reiseutgifter dekkes gjennom Pasientreiser etter gjeldende regler.
Enkel servering av frukt, kaffe og te.

Henvisning - du må ha henvisning for å delta

du må ha henvisning for å delta

Deltager må være over 18 år og henvist til kurset av lege.
Henvisning sendes til Medisinsk poliklinikk Notodden.

Når og hvor

Dato
17.09.2019 
Klokkeslett
12:00-14:30
Sted
Notodden
Lærings og mestringssenteret Skien, Bygg 70

Henvend deg på servicetorget for anvisning til kursrom.
 
LMS mob: 90 23 50 40
 
Arrangør
Fysio- og ergoterapi - seksjon
Lærings- og mestringssenteret (LMS) 
Kontaktinformasjon
Åpningstid:
Hverdager fra kl. 08.00 – 15.00
Telefon direkte: 35 00 43 44
Mobil: 90 23 50 40
 

Kurs over 7 ganger Høsten 2019
17/9, 26/9, 1/10, 22/1, 29/10 og 5/11       
         kl. 12.30-1500

I tillegg pårørendekveld:

 16/10, kl.15.00-16.30:

Påmeldingsfrist:

30. august 2019
Etter at du har meldt deg på vil du få innkalling til en forsamtale med fysioterapeut for videre informasjon og avklaring av kurset. Samtalen tar ca. 30 min og vil finne sted på Lærings- og mestringssenteret i Skien.

Dersom du ikke møter eller avbestiller mindre enn 24 timer før, må du betale et gebyr på kr.702,-

Fant du det du lette etter?