Fagdag: Kognitiv svikt ved rus og psykiske lidelser

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 27.10.2017, Psykisk helsevern og rusbehandling - klinikk

 

Kognitiv svikt ved rus og psykiske lidelser - Hvordan forstå og tilrettelegge for vanskene?

Foredragsholder: Professor og psykologspesialist Merete Glenne Øie, UiO

 Merete Glenne Øie er spesialist i klinisk nevropsykologi.
Professor/psykologspesialist Merete Glenne Øie, UiOHun har i snart 25 år arbeidet klinisk og forskningsmessig med spørsmål knyttet til nevropsykologi ved psykiske lidelser. Hun har publisert flere internasjonale fagartikler og bokkapitler om temaet, og har omfattende undervisningspraksis. Hun har tidligere vært professor II i nevropsykologi ved UiO, og er nå professor I i klinisk psykologi ved UiO. Hun har en bistilling som forskningsrådgiver ved Sykehuset Innlandet.

Praktiske opplysninger

Målgruppe: Leger, psykologer og andre yrkesgrupper med behandlingsansvar

Påmelding: Innen 15.oktober til hilde.erikstad@sthf.no

Kursavgift: Ingen kursavgift for ansatte ved STHF. Kr. 500 for eksterne deltakere

Godkjenning/merittering
Kurset er godkjent som 6 timers vedlikeholdsaktivitet av Norsk psykologforening og som meritterende med totalt 6 timer av Norsk sykepleierforbund.
Kurset er søkt Den norske legeforening om godkjenning.

Utskriftsvennlig versjon

Når og hvor

Dato
27.10.2017 
Klokkeslett
09:00-15:30
Sted
Bygg 54 i Skien - administrasjon
Konferansesenteret, sal Vrangfoss ved Sykehuset Telemark i Skien.
 
Arrangør
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling
 
Kontaktinformasjon
Hilde Erikstad
e-post: hilde.erikstad@sthf.no 
 

Program

0830 - 0900 Registrering, kaffe/te, frukt

0900 - 0945 Hva er kognisjon? 
                     Om hjernens utvikling/modning, 
                     hva påvirker hjernens utvikling som arv og miljøfaktorer

0945 - 1000 Pause

1000 - 1045 Hvordan og hvorfor kartlegge kognisjon? 
                     Nevropsykologisk undersøkelse, kognitive tester, observasjon,
                     kognisjon og betydning for terapi, hverdagsliv, 
                     utdanning/arbeid, følelsesregulering, rusbruk osv.

1045 - 1100: Pause

1100 - 1145: Hva betyr kognitive vansker for hverdagens funksjon
                       og for behandlingen? 
                       Hvordan sette ord på vanskene slik at det er enklere 
                       å gjøre noe med dem?
                       Hvordan kan terapi bli vanskelig pga. kognitive vansker?

1145 - 1230: Lunsj

1230 - 1315: Kognitiv svikt ved rusmisbruk og psykiske lidelser
                      hvordan påvirkes kognisjon av forskjellige typer rusmidler,
                      hva er sammenhengen mellom psykiske lidelser som 
                      PTSD, ADHD, psykose, depresjon og kognitive vansker
                      Oppdatering fra forskning og egen forskning: 
                      13 og 20 års oppfølging av bl.a. kognisjon og rusmisbruk 
                       hos ungdom med schizofreni og ADHD

1315 - 1330: Pause

1330 - 1415: Kognitiv svikt ved rusmisbruk og psykiske lidelser forts.

1415 - 1430: Pause

1430 - 1515: Hvordan tilrettelegge for vanskene? 
                       hvordan legge til rette i hverdagsliv, terapi, på arbeid, 
                       hjelpemidler, kompensering, psykoedukasjon, medisiner
                       og annen behandling

1515 - 1530: Oppsummering

Fant du det du lette etter?