Fagdag om anabole androgene steroider

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 30.10.2018, Psykisk helsevern og rusbehandling - klinikk

30.oktober 2018 arrangerer Sykehuset Telemark fagdag om anabole androgene steroider i konferansesenteret ved sykehuset, i Skien.

Målgruppe

  • Ansatte i kommuner og psykisk helsevern og rus
  • Ansatte ved somatiske sykehusavdelinger
  • Fastleger, kommuneoverleger og avtalespesialister

Forelesere

Ansatte ved Steroideprosjektet, Nasjonal Kompetansetjeneste TSB, Oslo Universitetssykehus.

Steroideprosjektet er et nasjonalt behandlings- og kunnskapsutviklingsprosjekt. De arbeider med et hovedmål om at brukere av anabole steroider med helseproblemer og deres pårørende skal få kunnskapsbasert og god behandling uansett hvor i landet de bor.
Les mer på https://oslo-universitetssykehus.no/steroideprosjektet

Påmelding

Send din påmelding innen 15.oktober, til erhi@sthf.no

Kursavgift

Kursavgiften er kr. 500. Det er ingen kursavgift for ansatte ved Sykehuset Telemark.

Godkjenninger

Kurset søkes godkjent av Den norske legeforening, Norsk psykologforening og Norsk sykepleierforbund.

Når og hvor

Dato
30.10.2018 
Klokkeslett
09:00-15:30
Sted
Bygg 54 i Skien - administrasjon
Sykehuset Telemark, Konferansesenteret, sal Vrangfoss, bygg 54, Ulefossvegen, Skien
 
Arrangør
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling
 

Program

09:00-09:05  Velkommen (lokal representant)

09:05-10:00  Informasjonsbehov og behandlingsønske blant brukere av AAS
med  fysiske og psykiske helseproblemer.
Prosjektleder Christine Wisløff,  Oslo Universitetssykehus

10:00-10:15  Ikke-medisinsk bruk av AAS:
virkningsmekanismer, fysiske og  psykiske bivirkninger.
Marie Jørstad, Oslo universitetssykehus

10:15-10:40  AAS-bruk blant pasienter i tverrfaglig spesialisert rusbehandling.  
Marie Jørstad, Oslo universitetssykehus

10:40-11:00  Pause

11:00-12:00  Motivasjon for bruk av AAS,
uønskede effekter og erfaringer med å  avslutte  bruk.
Brukerrepresentant, Oslo universitetssykehus

12:00-13:00  Lunsj

13:00-13.45  Utredning av fysisk og psykisk helse hos brukere av AAS.
Ingrid  Havnes, Oslo universitetssykehus 

13.45:14:00 Pause

14:00-15:00 AAS-avhengighet og psykiske helseproblemer;
poliklinisk behandling  
Ingrid Trana og Ingrid Havnes, Oslo universitetssykehus

15:00-15:30  Spørsmål og oppsummering

Utskriftsvennlig versjon av programmet


Fant du det du lette etter?