Fagdag om avrusning

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 31.01.2018, Psykisk helsevern og rusbehandling - klinikk

Onsdag 31.januar 2018 arrangerer vi fagdag om rusavhengighet.
Foredragsholder er overlege Thomasz Markiewicz, Sørlandet sykehus.

Målgruppe

LIS og overleger i vakt. Leger og psykologer som jobber i TSB på poliklinikkene samt på dagens Ø-rus post. Seksjonsledere til berørte seksjoner.

Kursavgift

kr. 500 (gjelder ikke ansatte i Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling, STHF)

Påmelding

Påmelding til hilde.erikstad@sthf.no  innen 20.januar 2017

Når og hvor

Dato
31.01.2018 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Bygg 55 i Skien
Sykehuset Telemark, konferansesenteret i bygg 55 i Skien
 
Arrangør
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling
 

Temaer som vil bli berørt

(med forbehold om endringer)

  • En TSB-seksjon vil være regulert av Spesialisthelsetjenesteloven samt Forskrift om rettigheter og bruk av tvang under opphold i institusjon for behandling, omsorg og rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer, likeså bestemmelsene i Helse- og omsorgstjenestelovens tvangsbestemmelser etter kapittel 10. Hvilke konsekvenser har dette for håndtering av ulike situasjoner i vaktsammenheng?

  • Kortidseffekter og langtidseffekter av de ulike rusmidlene, herunder akuttbehandling av overdoser

  • Avrusningsregimer for ulike rusmidler, herunder kartlegging og medikamentell behandling av abstinensreaksjoner – bivirkninger og kontraindikasjoner

  • Substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet, stabilisering eller abstinensbehandling

  • Bruk av ulike kartleggingsverktøy, rusmiddeltesting og standardutredning

  • Håndtering av gravide som kommer inn til avrusning, enten frivillig eller etter HOL 10-3

Last ned utskriftsvennlig versjon (pdf)

 

 

Fant du det du lette etter?