Fagdag om bruk av benzodiazepiner i praksis

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 29.05.2018-29.03.2018, Psykisk helsevern og rusbehandling - klinikk

 

Målgruppe

  • Allmennleger
  • Spesialister og LIS i psykiatri, rus- og avhengighetsmedisin og samfunnsmedisin

Kursavgift

 Kr. 500 inklusiv enkel lunsj.
Gratis for ansatte ved Sykehuset Telemark.

Påmelding

Innen 20. mai til Hilde Kjeøen Erikstad, erhi@sthf.no
Telefon: 350 036 02.

Vennligst oppgi fakturaadresse ved påmelding.

Kursgodkjenninger

  • Allmennmedisin: godkjennes med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.
  • Samfunnsmedisin: godkjennes med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Kurset er også søkt godkjent av spesialitetskomiteen i rus- og avhengighetsmedisin.

Når og hvor

Dato
29.05.2018-29.03.2018 
Klokkeslett
10:00-15:30
Sted
Bygg 54 i Skien - administrasjon
Sykehuset Telemark, Konferansesenteret, bygg 54, sal Vrangfoss, Ulefossvegen, Skien.
 
Arrangør
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling
 
Kontaktinformasjon
Hilde Kjeøen Erikstad,  erhi@sthf.no 
Telefon: 350 036 02.

Påmelding Innen 20. mai.

Vennligst oppgi fakturaadresse ved påmelding.
 

Program

10.00-10.30 Benzodiazepiner
– «mothers little helper» eller nyttige legemidler – historikk.
Overlege Thordur Sigmundsson, Sykehuset Telemark.

10.30.11.00 Forbruk av benzodiazepiner i Telemark og Vestfold
– hva skyldes forskjellen?
Kommuneoverlege Bjørnar Nyen, Porsgrunn kommune.

11.00-11.15 Pause

11.15-12.00 Virkningsmekanismer.
Jørgen Bramness, spesialist i psykiatri og seniorforsker ved nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, Sykehuset Innlandet.

12.00-12.45 Lunsj

12.45-13.30 Indikasjoner og kontraindikasjoner
- Jørgen Bramness fortsetter

13.30-1400 Toleranseutvikling og avhengighet
– Jørgen Bramness fortsetter

14.00.14.15 Pause

14.15-14.45 Benzodiazepiner hos eldre
Overlege Marianne Holm, Sykehuset Telemark.

14.45-15.15 Behandling av benzodiazepinavhengighet, for hvem og hvordan? Diskusjon.
Innledning ved overlege Arne Johannesen, Sykehuset Telemark.

15.15-15.30 Avslutning
Kst. fagsjef Thordur Sigmundsson, Sykehuset Telemark.

Fant du det du lette etter?