Fagdag om tvang i psykisk helsevern

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 26.04.2018

Pårørendes rettigheter, deres medvirkning og deres behov for ivaretakelse i forbindelse med behandling av alvorlige psykiske lidelser,
der tvang kan være nødvendig,

Målgruppe

Ansatte i Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling, Sykehuset Telemark.
Ansatte i Klinikk psykisk helse og rusbehandling,  Sykehuset i Vestfold.
Ansatte i psykiske helsetjenester og rus i kommunene i Telemark og Vestfold.
Fastleger, kommuneleger, legevaktsansvarlige og avtalespesialister.
Fylkesmennene i begge fylker og kontrollkommisjonenes medlemmer.
Representanter fra bruker- og pårørendeorganisasjoner.

Kursavgift

Gratis for ansatte ved Sykehuset Telemark og Sykehus i Vestfold.
Kr. 500,- for andre deltakere.

Påmelding

Bindende påmelding innen 12.april til Hilde Kjeøen Erikstad erhi@sthf.no

Vennligst oppgi fakturaadresse ved påmelding.

Når og hvor

Dato
26.04.2018 
Klokkeslett
09:00-15:30
Sted
Thon Hotell Høyers, Kongens gate 6, Skien
Nettside: www.thonhotels.no/hoteller/norge/skien/ 
 
Arrangør
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling ved Sykehuset Telemark, i samarbeid med Klinkk psykisk helse og rusbehandling ved Sykehuset i Vestfold. 
Kontaktinformasjon
Påmelding til Hilde Kjeøen Erikstad på e-post: erhi@sthf.no,  innen 12.april.
 

Pårørendes rettigheter, deres medvirkning og deres behov for ivaretakelse er styrket, særlig gjelder det tilstander av alvorlig karakter og som trenger omfattende bistand. Alvorlige psykiske lidelser, der tvang kan være nødvendig i perioder, er tilstander der pårørende kan ha særlig behov for støtte. 
Mennesker med alvorlige psykiske lidelser har gjennom endring i lovverket fått økt selvbestemmelse og menneskerettighetene skal legges til grunn for hvordan deres behov ivaretas i samfunnet. 
Fagdagen søker å belyse hvordan pasienters og pårørendes rettigheter og behov kan ivaretas innenfor rammen av lovverk med en målsetting om å anvende tvang i så liten grad som nødvendig.


Program

08.30-09.00 Registrering. Kaffe, te og rundstykker

09.00-09.20 Velkommen
– pårørendes historiske rolle i behandlingen av psykiske lidelser,
ved overlege/kst. fagsjef Thordur Sigmundsson, Klinikk for psykisk helse og rusbehandling, STHF

09.20-09.50 Både – og.
Pasienters syn på og erfaringer med involvering av pårørende i psykiske helsetjenester og ved tvang,
ved Juni Raak Høiseth, KBT Midt-Norge

09.50- 10.00 Beinstrekk

10.00-10.30 Å være pårørende til mennesker med alvorlig psykisk lidelse,
ved Mona Knutsen, medlem av brukerrådet, Klinikk for psykisk helse og rus, SiVHF

10.30-11.00 Pårørende – en støtte eller til besvær?
ved Adrian Lorentsen, Mental Helse

11.00-11.30 Involvering av pårørende i behandlingen av alvorlige psykiske lidelser – muligheter og dilemmaer sett fra behandlers ståsted

11.30 -12.30: Lunsj

12.30-13.00 Juridisk rammeverk for pårørendeinvolvering i psykisk helsevern,
ved Inger Mo, Leder for kontrollkommisjonen i Telemark

13.00-14.00 Ulike case til drøfting i grupper
inklusiv pause med kake

14.00-14.30 Gjennomgang av case i plenum

14.30-15.15 Hvordan bedre samhandlingen mellom pasient, pårørende
og behandler- jus, etikk og god praksis?
Panel med brukere, pårørende og behandler.
Debattleder: Kommunikasjonssjef Lars Kittilsen, STHF

15.15-15.30 Oppsummering og veien videre,
ved fagsjef Irmeli Øistad, SiVHF


Med forbehold om endringer i programmet!

Fant du det du lette etter?