Fagmøte for bedriftsleger og BHT-personell

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 09.11.2018 , Arbeidsmedisin - avdeling

Fredag 9.november 2018 arrangerer vi fagmøte for bedriftsleger og personell i bedriftshelsetjeneste.

Tema

  1. Arbeidsrelaterte hudsykdommer
  2. Helseovervåking av tidligere asbesteksponerte
  3. Seksuell trakassering

Godkjenning

Fagmøtet søkes godkjent som seks timer frivillig kurs for etter- og videreutdanning i allmennmedisin, arbeidsmedisin og samfunnsmedisin.

Program

Kl. 09.15-09.45  Velkommen, nytt om forskning ved avdelingen 
                             v/avdeling for arbeidsmedisin, Sykehuset Telemark

Kl. 09.45-10.30  Arbeidsrelaterte hudsykdommer - epidemiologi
                            v/ overlege, PhD, Jose Hernàn Alfonso, STAMI
   
Kl. 10.30-10.45  Pause

Kl. 10.45-11.30  Utredning av mistenkt arbeidsrelatert eksem  
                             v/overlege Wenche Røysted, avdeling for arbeidsmedisin,
                             Sykehuset Telemark
 
Kl. 11.30-12.15  Praktisk forebygging av hudplager på arbeidsplassen
                            v/ overlege, PhD, Jose Hernàn Alfonso, STAMI
                             
Kl. 12.15-13.00  Enkel lunsj

Kl. 13.00-14.00  Helseovervåking av tidligere asbesteksponerte. 
                            Register, undersøkelse, rtg/CT thorax. 
                            v/overlege, PhD, Merete D. Bugge, STAMI

Kl. 14.00-14.15  Pause

Kl. 14.15-15.15  Seksuell trakassering (MeToo kampanje). 
                            Hva er BHT sin rolle? Status i ulike bransjer. 
                            v/ Arbeidstilsynet

Kl. 15.15-           Tilbakemeldinger til avdelingen og NAMFs halvtime.
 

Når og hvor

Dato
09.11.2018 
Klokkeslett
09:00-16:00
Sted
Bygg 54 i Skien - administrasjon
Sykehuset Telemark, Skien, Konferansesenteret, bygg 54, møterom Vrangfoss
 
Arrangør
Arbeidsmedisin - avdeling
 
Kontakt
Påmelding innen 26.oktober 2018 til
yma@sthf.no 
evt. telefon 35 00 31 17
 
Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon som for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.