Fagmøter - arbeidsmedisin

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, Invitasjon med program blir sendt ut på forhånd, Arbeidsmedisinsk avdeling

 

Det vil foreløpig ikke bli arrangert fagmøter på grunn av koronasituasjonen.

Fagmøter
Fagmøter for bedriftsleger i Telemark, Vestfold, Buskerud og Agderfylkene avholdes regelmessig. De finner sted i et av møterommene i Konferansesenteret på sykehuset, i Administrasjonsbygget som er bygg 54.

Invitasjon med program blir sendt ut til alle bedriftsleger/bedriftshelsetjenester i de fem fylkene, samtidig som programmet blir lagt ut på dette området.

Presentasjoner fra fagmøter sendes ut etter at fagmøtet er avholdt.

Internundervisning
Internundervisning for leger i spesialisering holdes som regel torsdager kl.10.00-11.30. Eksterne leger eller andre med relevant fagbakgrunn er velkomne til å delta.

For program ta kontakt med avdelingsoverlege Trude Fossum, som er ansvarlig for undervisningen, eller en av de andre legene.

Når og hvor

Tid
Invitasjon med program blir sendt ut på forhånd
Klokkeslett
 
Sted
Bygg 54 i Skien - administrasjon
Konferansesenteret ved Sykehuset Telemark, i bygg 54 i Skien.
Ta til venstre når du kommer inn. Konferansesenteret er til høyre for kantineinngangen.
 
Arrangør
Arbeidsmedisin - avdeling
 
Kontaktinformasjon
Avdelingsoverlege Trude Fossum
 
Fant du det du lette etter?