HELSENORGE

Generalistmodellen i behandling av emosjonelt ustabile personlighetsforstyrrelser

Generalistmodellen baseres på at klinikere får opplæring i en god patologiforståelse, og etablerte terapeutiske metoder.

Modellen tar for seg de viktigste behandlingsprinsippene i behandling av pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse, samarbeid med pasienten, psykoedukasjon og forutsigbarhet i en reell relasjonell ramme preget av respekt og empati. Terapeuten er aktiv, validerende og innenfor klare rammer. På kurset skisseres ulike tilpasninger, potensielle utfordringer og hvordan rammene for terapien kan etableres og opprettholdes for å skape forutsigbarhet.

Målgruppe

Leger og psykologer og evt. andre faggrupper som behandler personer med personlighetsfor-styrrelser.

Kursavgift

1000 kr. 
Ingen kursavgift for ansatte ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling ved Sykehuset Telemark.  

Merittering

Kurset søkes godkjent av Den norske legeforeningen og Norsk Psykologforbund.

Foreleser

Psykologspesialist Henning Jordet.

Henning Jordet - Psykologspesialist i psykoterapi

Henning Jordet, psykologspesialist
Jeg har alltid vært interessert i de gode samtalene og hvordan best forstå de vanskeligheter forskjellige personer strever med. Har et stort ønske om å forstå og hjelpe mennesker som sliter med både store og små problemer. Jeg har drevet med psykoterapi med mange forskjellige mennesker med forskjellige problemstillinger og legger stor vekt på å få til gode samtaler med fokus på forståelse, men også utvikling og endring. En god samtale bør gi nye refleksjoner og fokus man kan jobbe videre med mellom samtalene. 

På den mer formelle side er jeg utdannet psykolog ved Aalborg Universitetet. Medlem av Norsk Psykologforening og har over 15 års erfaring som psykolog. Jeg er godkjent MBT-trainer fra The Anna Freud Center og var med på å grunnlegge det Danske Institut for Mentalisering. Jeg har arbeidet med mentaliseringsbasert terapi (MBT) og personlighetsforstyrrelser i Aarhus, vært ledende psykolog og leder av "Ambulatorium for Angst og Personlighedsforstyrrelser" i Brønderselv, Nordjylland, samt godkjent spesialist og supervisor i psykoterapi i Danmark og Norge. Undervist og veiledet i MBT og personlighetsforstyrrelser gjennom en årrekke, både nasjonalt og internasjonalt. Godkjent MBT-veileder og -terapeut i Norge og Danmark.

Leder av Institutt for Mentalisering.

Tilbyr individualsamtaler, veiledning og undervisning.

 

Progam

08:30-09:00: Registrering

09:00 - 10:00 Velkomst og introduksjon. Overordnede behandlingsprinsipper

10:00 - 11:00 Diagnostisering

11:00 - 12:00 Komme i gang med behandling

12:.00 - 13:00 Lunsj

13:00 – 14:00 Risikohåndtering av selvmord og selvskade

14:00 - 15:00 Psykofarmakologi

15:00 - 16:00 Flere behandlingsmodaliteter og samarbeide med andre instanser

Undervisningen vil foregå delvis som kateterundervisning, delvis via kliniske eksempler og videoeksemplerFant du det du lette etter?