HELSENORGE

Hjerneslag

Tverrfaglig kurs over to dager, for deg som har hatt hjerneslag. Vi legger opp til en kombinasjon av undervisning, dialog og erfaringsdeling. Du treffer andre i samme situasjon og får mer kunnskap og tips for å mestre hverdagen.

Tema

  • Om slag: diagnose, symptomer og behandling
  • Om medisiner
  • Reaksjoner og følelser
  • Fysisk aktivitet og trening
  • Fallforebygging
  • Kosthold
  • Hukommelse og konsentrasjon
  • Hjelpeapparat og rettigheter
  • Pårørende og brukeropplevelser

Kursholdere er sykepleiere, lege, fysioterapeut, ergoterapeut, klinisk ernæringsfysiolog, farmasøyt, sosionom og brukerrepresentanter.

Kan pårørende delta?

Pårørende kan delta hvis det er ledig plass. Hør om dette ved påmelding.

Kostnad

Egenandel kr. 375.- (frikortberettiget) iht. gjeldende takster. Gratis for pårørende.

Har du meldt deg på kurset og ikke møter eller avbestiller mindre enn 24 timer før, må du betale et gebyr på kr. 1125,-.

Reiseutgifter dekkes gjennom Pasientreiser etter gjeldende regler.

Parkering

Det er parkeringsautomater på området.

Åpningstid ved Lærings- og mestringssenteret (LMS)

Hverdager fra kl. 08.00 – 15.00.

Mat og drikke under kurset

Det er servering av kaffe og te. 

Det er mulighet for kjøp av mat ved Sykehuset Telemark. 

Fant du det du lette etter?