HELSENORGE

IBS- Irritabel tarmsyndrom

Kurset er et tverrfaglig dagskurs for deg som har irritabel tarmsyndrom (IBS). Vi legger opp til en kombinasjon av undervisning, dialog og erfaringsdeling. Du treffer andre i samme situasjon og får mer kunnskap og tips for å mestre hverdagen.

Tema

  • Generell orientering om IBS; om plagene, diagnosen, årsaksforhold
  • Behandlingsmuligheter; kosthold, medikamenter, fysisk aktivitet, alternativ behandling, psykoterapi, stressmestring

Henvisning

Henvisning er ikke nødvendig om du har mottatt invitasjon fra sykehuset.

Kan pårørende delta?

På grunn av plassbegrensing og smittevern prioriterer vi pasienter til å delta på kurset.
Ved ledig plass kan også pårørende delta. Forhør deg om dette ved påmelding.

Kostnad

Egenandel kr. 375.- (frikortberettiget) iht. gjeldende takster. Gratis for pårørende.

Har du meldt deg på kurset og ikke møter eller avbestiller mindre enn 24 timer før, må du betale et gebyr på kr. 1125,-.

Reiseutgifter dekkes gjennom Pasientreiser etter gjeldende regler.

Parkering

Det er parkeringsautomater på området.

Åpningstid ved Lærings- og mestringssenteret (LMS)

Hverdager fra kl. 08.00 – 15.00.

Mat og drikke under kurset

Det er servering av kaffe og te. 

Det er mulighet for kjøp av mat ved Sykehuset Telemark. 

Påmelding

Ønsker du å delta kan du sende en e-post eller ringe til Lærings- og mestringssenteret.

Gi oss også tilbakemelding om du er forhindret fra å delta, eller om du ikke lenger ønsker å delta på kurs.


 

Fant du det du lette etter?