HELSENORGE

KIB kurs - Kurs i mestring av belastning for pårørende

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 17.04.2018, LMS - lærings- og mestringssenter

KIB kurs er for deg som har behov for å bedre evnen til å mestre belastninger knyttet til det å være pårørende.

Kurset er lagt opp som undervisning. Deltakerne lærer en kognitiv forståelsesmodell og tilhørende teknikker / metoder rettet mot å mestre belastninger knyttet til både arbeid og privatliv.

Kurset er utprøvd i LPP Telemark. Pårørende melder tilbake at de har lært modeller/ teknikker og fått med seg noen verktøy som hjelper dem til å håndtere belastninger på en mer hensiktsmessig måte.

KIB kurset vil ha maks 12 deltakere, ta derfor raskt kontakt for å se om kurset passer for deg. Kurset holdes over 8 kvelder x 2 timer. Deretter 1 oppfølgingskveld.

Kurset er et samarbeid mellom Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling
LPP - Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse
LMS - Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Telemark 

KIB kurset holdes av autoriserte KIB kursholdere.                                          
Anne Sanchez Sund, pedagog og veileder i LPP Telemark (pårørendeorganisasjon). Gro Lykken klinisk sosionom ved DPS Nedre Telemark

Når og hvor

Dato
17.04.2018 
Klokkeslett
17:00-19:00
Sted
Skien
Lærings og mestringssenteret Skien, bygg 70.
 
Arrangør
LMS - Lærings- og mestringssenter
Kurset er et samarbeid mellom Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling 
Kontaktinformasjon
Ring 45603274 om du trenger mer opplysning om kurset passer for deg.                                
 

Pris:

Kurset tilbys til pårørende for kr.500,- (pris på kurs materiell).
Kurset betales ved oppstart.                                                             

Oppstart tirsdag den 17.4. 2018 kl.17.00 -19.00

Datoer: 17/4, 24/4, 2/5, 8/5, 15/5, 22/5, 29/5 og 5/6

(oppfølgingskveld avtales på kurset)

Påmelding innen 13. april  
til Lærings og mestringssenteret på tel: 35 00 43 44 / 902 350 40 eller på e-post: lms-skien@sthf.no

Fant du det du lette etter?