Kurs for barn med cerebral parese og deres foreldre

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, Habilitering for barn og unge (HABU) - seksjon

Kunnskap om egen diagnose gjør en bedre rustet til å mestre. Vi har valgt en tverrfaglig tilnærming i gruppe for å kunne gi bredde i informasjonen og at barna får noen å identifisere seg med og noen å dele erfaringer med.

Tilbudet til foreldrene med barn i førskolealder er årlig.
Gruppetilbudet til barna er avhengig av forekomsten av CP i de ulike årskull, men alle får et tilbud i løpet av de ulike periodene.

Førskolealder:
3-timers kurs for foreldre.
Tema:
- Hva er Cerebral Parese
- Hvordan mestre egne reaksjoner
- hvordan hjelpe barnet å mestre egen funksjonsnedsettelse

Småskoletrinn:
Tre samlinger med barna
Tema:
- Aktiviteter sammen med andre barn på like premisser
- Diagnoseforståelse: "Kroppen min".

Mellomtrinn:
3-timers kurs for foreldre
Tema:
- Utfordringer og muligheter i aktivitet og deltakelse i skole, hjem og fritid
- Brukererfaringer
- Tilbud til barna

Tre samlinger med barna
Tema:
- Vennskap og interesser

Ungdomsskole:
Seks samlinger med ungdommene
Tema:
- Identitet og selvstendighet
- Brukererfaringer

Fant du det du lette etter?