Kurs for pårørende til personer med psykiske lidelser og/eller ruslidelser

Kurs, 15.10.2019, Psykisk helsevern og rusbehandling - klinikk

Kurset går over to tirsdagskvelder, 15. og 22. oktober.

Hvem kan delta?

Kurset er laget for deg som er pårørende til personer med psykiske lidelser og/eller ruslidelser.
Kurset er tverrfaglig og legger opp til en kombinasjon av undervisning og dialog.  Du treffer andre i samme situasjon, får mer kunnskap og tips for å mestre hverdagen. Kurset går over to sammenhengende kvelder og det oppfordres til å delta på begge kveldene, da dette er et helhetlig kurstilbud.
Påmelding ikke nødvendig.

Kostnad

Ingen kursavgift.

Temaer

Tirsdag 15. oktober

  • Presentasjon av LPP/pårørenderolle
  • Barn- og søsken som pårørende
  • Veiledningssenter for pårørende

Pårørendetorg og enkel servering

Tirsdag 22. oktober

  • Lovverk
  • Ivaretakelse av pårørenderolle
  • Fokus på pårørende ved erfaringskonsulent

Pårørendetorg og enkel servering

Når og hvor

Dato
15.10.2019 
Klokkeslett
18:00-20:15
Sted
Bygg 54 i Skien - administrasjon
Kurset avholdes i Konferansesenteret i bygg 54 på sykehusområdet i Skien. Det er avgiftsparkering på området.
 
Arrangør
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling
, Lærings- og mestringssenteret (LMS) i samarbeid med brukerorganisasjonen Landsforeningen for pårørende innenfor psykisk helse (LPP)  
Kontaktinformasjon
Lærings- og mestringssenteret(LMS), Skien
E-post: LMS-skien@sthf.no 
Telefon: Direkte: 35 00 43 44
Mobil: 90 23 50 40
 

Kurssted:
Bygg 54

Sykehuset Telemark, Skien
Sykehusets konferansesenter, (Administrasjonsbygget).
Første vei til høyre etter sykehusapoteket

Fant du det du lette etter?