Kurs i differensialdiagnostikk

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell , 20.09.2018-21.09.2018 , Psykisk helsevern og rusbehandling - klinikk

20. og 21. september 2018 arrangerer Sykehuset Telemark, i samarbeide med Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP) ved Oslo universitetssykehus, kurs i differensialdiagnostikk.

Målgruppe

Målgruppen for kurset er leger, psykologer og eventuelt andre yrkesgrupper som er i behandlingskontakt med pasientgrupper med personlighetsforstyrrelser (PF), bipolare lidelser, ADHD og autismespekterforstyrrelser.

Godkjenning

Kurset søkes godkjent av Den norske legeforening og Norsk psykologforening.

Kursavgift

Kursavgiften er 1000,- kr for begge dagene, inklusiv lunsj dag 2.
Ansatte ved Sykehuset Telemark betaler ikke kursavgift.

Når og hvor

Dato
20.09.2018-21.09.2018 
Klokkeslett
Torsdag 20.09 kl.13.00 – 16.00 og fredag 21.09. kl.09.00-15.30
Sted
Bygg 54 i Skien - administrasjon
Sykehuset Telemark, Ulefossvegen, Skien, Konferansesenteret, bygg 54, sal Vrangfoss
 
Arrangør
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling
Sykehuset Telemark HF i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri, NAPP, Oslo universitetssykehus 
Innlegg fra
Overlege Øyvind Urnes, leder av NAPP. Psykologspesialist Christian Schlüter, NAPP. Psykologspesialist Morten Bekk, Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi. 
Kontakt
Bindende påmelding innen 10.september til Hilde K. Erikstad erhi@sthf.no  
Vennligst oppgi fakturaadresse ved påmelding.
Kursavgiften er 1000,- kr for begge dagene, inklusiv lunsj dag 2.

 

Program

Torsdag 20. september

12.30  Velkommen med kaffe og frukt 
13.00  Symptomer og tegn på bipolare lidelser, spesielt bipolar-II
            ved Christian Schlüter
14.00  Pause 
14.15  Hva differensierer bipolar-II fra emosjonelt ustabil PF?
            ved Christian Schlüter 
15.00  Pause 
15.15  Kliniske eksempler og diskusjon 
            ved Christian Schlüter
16.00 Slutt

Fredag 21. september

08.30  Kaffe og frukt 
09.00  ADHD og personlighetsforstyrrelser 
            ved Øyvind Urnes 
09.45  Pause 
10.00  ADHD og personlighetsforstyrrelser forts. 
           ved Øyvind Urnes 
10.30 Kort pause
10.35 Autisme spekterlidelse hos voksne 
           ved Morten Bekk 
11.00 Pause 
11.15 Autisme spekterlidelse hos voksne forts. 
           ved Morten Bekk 
12.00 Lunsj 
12.45 Diagnostisk Intervju (ASDI) av pasient med personlighetsforstyrrelse
           og Asperger syndrom (video)
           ved Øyvind Urnes 
13.45  Pause 
14.00 Asperger syndrom og personlighetsforstyrrelser
           ved Øyvind Urnes
14.45 Pause
15.00 Diskusjon
15.30 Avslutning

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon som for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.