Livsstilseminaret 2017

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 04.05.2017, Sykelig overvekt, Nordagutu - seksjon

Sammen for et lettere liv - med fokus på psykisk helse og livsstilsendring.

Velkommen til fruktbygda Sauherad og til Seksjon for sykelig overvekt ved Sykehuset Telemark som holder til på Nordagutu. 

Illustrasjon: frukt

Målgrupper

Leger, sykepleiere, fysioterapeuter, idrettspedagoger, psykologer, ergoterapeuter, folkehelsearbeidere og evt. andre interesserte.

Det søkes om tellende godkjente kurstimer for leger og sykepleiere

Kursavgift

Kursavgift er kr. 750, for ansatte ved Sykehuset Telemark er den kr. 300.   
Faktura blir tilsendt pr.post. 

Program

08.30 - 09.00 Registrering

09.00 - 09.10 Velkommen v/Birger Svela

09.10 - 09.30 Nye retningslinjer for spiseforstyrrelser fra Helsedirektoratet v/ Solfrid Bratland-Sanda, Førsteamanuensis

09.30 - 10.10 Atferdsendring i praksis
v/ Solfrid Bratland-Sanda, Førsteamanuensis

10.10 - 10.50 Individ - fellesskap. Lokalmiljøet - viktig for god folkehelse?
v/ Bjarne Sommerstad, Etatsleder, Sandefjord kommune

10.50 - 11.00 Pause med frukt/drikke

11.00 - 11.45 Hvordan skape tilgang til indre motivasjon hos mennesker med livsstilsproblematikk?
v/ Filip Myhre, Psykolog

11.45 - 12.30 Lunch

12.30 - 12.50 Kulturinnslag fra "Kilden" på Notodden

12.50 - 13.30 Psykologiske faktorer ved overvekt - brukerperspektivet
v/ Cecilie Dulin Syvertsen, Sosionom/fagkonsulent

13.30- 13.50 Erfaringer fra brukerrepresentanter ved Nordagutu

13.50 - 14.00 Benstrekk

14.00 - 14.45 Personlighet og spiseadferd hos personer med sykelig fedme
v/Hege Gade, Forsker og helsepedagog

14.45 - 15.30 Filosofisk skråblikk på Livskvalitet
v/ Lars Verket - Livsstyrketrener og Friluftsveg - Gleder

15.30 Takk for i dag!

Velkommen!

Når og hvor

Dato
04.05.2017 
Klokkeslett
08:30-16:00
Sted
Nordagutu
Adresse:
Sykehuset Telemark, Seksjon for sykelig overvekt,  Bjørnkåsveien 44, 3820  Nordagutu.
Ca. 10 minutter fra jernbanestasjonen på Nordagutu.
 
Arrangør
Sykelig overvekt, Nordagutu - seksjon
 
Kontaktinformasjon
Påmelding innen 27.april 2017 til:
e-post: post.telemark@sthf.no

Ved spørsmål, ta kontakt med:
Sigrid Haukvik
tlf.: 35021520, e-post: sigrid.haukvik@sthf.no 

Birger Svela
tlf. : 35021523, e-post: birger.svela@sthf.no
 

Solfrid Bratland-Sanda - Førsteamanuensis i fysisk aktivitet og helse ved Høgskolen i Sørøst-Norge, studiested Bø. Hun har doktorgrad i idrettsvitenskap fra Norges idrettshøgskole hvor hun forsket på fysisk aktivitet hos pasienter med langvarige spiseforstyrrelser. Hennes forskningsområder omhandler fysisk aktivitet, treningsfysiologi, spiseforstyrrelser, vektregulering, treningsavhengighet, motivasjon og atferdsendring. Hun har tatt doktorgrad på fysisk aktivitet hos pasienter med spiseforstyrrelser. Hun jobber nå ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Bjarne Sommerstad - Byggmester og bonde og var ordfører i Andebu kommune fra 2011 til Andebu ble slått sammen med Stokke og Sandefjord 1.1 2017. Nå er han utvalgsleder for kultur, friluftsliv, by og stedsutvikling i den nye kommunen. Han har hatt frivillighet og oppvekstvilkår som politisk hjertesak.

Hege Gade - Forsker og helsepedagog. PhD ved Senter for sykelig overvekt (SSO), Helse Sør-Øst, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg. I 2015 forsvarte hun sitt doktorgradsarbeid i psykologi ved UiT /SSO med tittelen ”Personlighet og dysfunksjonelle spisemønstre hos pasienter med sykelig overvekt som gjennomgår fedmereduserende kirurgi”.
Siden 2008 arbeidet klinisk med både barn/unge og voksne med sykelig overvekt. Ved siden av klinikk har hun de siste årene hatt en rekke kurs for Legeforeningen og forelest ved medisinsk fakultet, UiO. Hun er også en av bidragsyterne til Legeforeningen nettkurset ”Overvekt, fedme og fedmekirurgi”.

Cecilie Dulin Syvertsen – Sosionom/fagkonsulent ved Senter for sykelig overvekt; OUS Aker og driver atferdsendringskurs for pasienter som skal gjennom behandling i spesialisthelsetjenesten for sykelig overvekt. Hun gjennomgikk i 2008 en Gastric Bypass operasjon, og bringer således fagperspektivet og brukererfaringer inn i sin rolle som kursleder. Hun holder også foredrag for både studenter og ulike faggrupper både internt og eksternt, med fokus på atferdsendring og kompleksitet rundt overvekt.

Filip Myhre - Psykologspesialist og arbeider som kliniker, veileder, fagutvikler og foreleser. Han har spesialisert seg på arbeid med pasienter som tidligere ikke har nyttiggjort seg behandling for indre vansker, som angst, depresjon og selvbildeproblematikk med tilhørende utfordringer med livsstil og fysisk helse. Han arbeider med undervisning, fagutvikling og veiledning for Norsk Institut for ISTDP (spesialistutdanning for psykologer/videreutdanning for leger), AiR-klinikken i Rauland, Sykehuset Telemark, seksjon for sykelig overvekt, Nordagutu og andre enheter.

Lars Verket - Padlosof og "Livsstyrketrener og Friluftsveg-Gleder" ved Sørlandet rehabiliteringssenter. Spesielt opptatt av økofilosofi og vil se nærmere på begrepet livskvalitet. Hva bidrar til livskvalitet? Hva gir glede og trivsel? Er det mulig å være 100 % frisk? Lars vil undre seg med utgangspunkt i naturen, og dele refleksjoner han har gjort seg.

Fant du det du lette etter?