HELSENORGE

Lungekreft

Kurset er for deg som har lungekreft, og går over 2 ganger. Vi legger opp til en kombinasjon av undervisning, dialog og erfaringsdeling. Du treffer andre i samme situasjon og får mer kunnskap og tips for å mestre hverdagen.

Tema

  • Å leve med kreft
  • Behandling og oppfølging ved lungekreft
  • Følger av behandling
  • Fysisk aktivitet
  • Oppfølging hjemme
  • Matens betydning ved alvorlig sykdom
  • Kreft og samliv/relasjoner
  • Muligheter og rettigheter

Henvisning

Kursinvitasjon sendes deg som har vært i kontakt med Sykehuset Telemark.

Kan pårørende delta?

Pårørende (nærpersoner) er velkomne til å være med på kurset.

Kostnad

Egenandel kr. 375.- (frikortberettiget) iht. gjeldende takster. Gratis for pårørende.

Har du meldt deg på kurset og ikke møter eller avbestiller mindre enn 24 timer før, må du betale et gebyr på kr. 1125,-.

Reiseutgifter dekkes gjennom Pasientreiser etter gjeldende regler.

Parkering

Det er parkeringsautomater på området.

Åpningstid ved Lærings- og mestringssenteret (LMS)

Hverdager fra kl. 08.00 – 15.00.

Mat og drikke under kurset

Det er servering av kaffe og te. 

Det er mulighet for kjøp av mat ved Sykehuset Telemark. 

Fant du det du lette etter?