Medikamentell behandling av depresjon - kurs for leger

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 23.05.2017, Psykisk helsevern og rusbehandling - klinikk

 

Kursavgift

kr.500, inkluderer enkel lunsj (gratis for ansatte i KPR, STHF og SiVHF).

Godkjenninger

Allmennmedisin: kurset er godkjent med 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen.

Psykiatri: kurset er godkjent med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og for spesialistenes etterutdanning.

Program

09.00 - 09.10: Velkommen, fagsjef Arne Johannesen,
                         Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling, STHF

09.10 - 09.50: Historikk, overlege Thordur Sigmundsson,
                         Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling, STHF

09.50 - 10.00: Beinstrekk

10.00 - 10.45: Evidensgrunnlaget for medikamentell behandling
                         av depresjon. Må vi studere forskningslitteraturen
                        med et mer kritisk blikk?
                        Overlege Trond M. Velken, BUPA, SiVHF

10.45 – 11.15: Diskusjon

11.15 – 12.00: Lunsj

12.00 – 12.45: Førstevalgspreparat og vegen videre.
                          Hva gjør vi når vi ikke treffer? 
                          Hvor lenge bør man vente før man skifter preparat?
                          Hvilke symptomer bør tas hensyn til ved valg av preparat?
                          Senter for psykofarmakologi, Diakonhjemmets sykehus

12.45 – 13.00: Pause

13.00 – 13.45: Antidepressiva til ulike grupper (unge/eldre/gravide/
                         rusmisbrukere/kroniske somatiske lidelser)
                         Senter for psykofarmakologi, Diakonhjemmets sykehus

13.45 – 14.00: Pause

14.00 – 14.45: Bivirkninger og risiko. 
                         Behandling av bivirkninger.
                         Kombinasjonsterapi og polyfarmasi.
                         Senter for psykofarmakologi, Diakonhjemmets sykehus

14.45 – 15.00: Oppsummering

Når og hvor

Dato
23.05.2017 
Klokkeslett
09:00-15:00
Sted
Bygg 54 i Skien - administrasjon
Sykehusets konferansesenter i Skien, sal Vrangfoss
 
Arrangør
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling
 
Kontaktinformasjon
Påmelding: hilde.erikstad@sthf.no, innen 12.mai
 
Fant du det du lette etter?