Morgedalseminaret 2020 er avlyst

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 15.04.2020, DPS øvre Telemark

Seminaret er avlyst pga situasjonen med korona-virus

Kursavgift

Kursavgift er 610 kr per deltager.

Kursavgiften inkluderer kaffe/rundstykker, frukt og lunsj.

Påmelding

Bindende påmelding via deltager.no innen 1.april 2020.

Program

Kl. 08.30 - 09.00 Registrering, kaffe m/ rundstykker

kl.09.00 - 15.00 Seminar, inklusive lunsj

Når og hvor

Dato
15.04.2020 
Klokkeslett
08:30-15:00 Onsdag
Sted
Straand Hotel, Vrådal
Kviteseidvegen 1698, 3853 Vrådal
Telefonnummer: 35 06 90 00
 
Arrangør
DPS øvre Telemark
 

Individuell jobbstøtte (IPS)

v/Kjetil Orrem, faglig rådgiver/psykolospesialist i NAPHA

Kjetil-orrem.JPG

Orrem er utdannet psykolog, og har spesialisert seg innen arbeids-og organisasjonspsykologi. Han har vært ansatt i NAPHA siden 2013, og foruten temaet arbeid psykisk helse har han bl.a. fulgt opp myndighetenes satsing på psykologer i kommunene og Rask psykisk helsehjelp. I perioden 2013 -2019 var han også fagredaktør for NAPHAs nettsider.

Før oppstart var ved NAPHA jobbet han åtte år ved NAV ARbeidsrådgiving Sør-Trøndelag, hvor han blant annet veiledet NAV-ansatte, og bisto i vanskelige enkeltsaker knyttet til psykisk helseproblematikk.

Tidligere har Orrem klinisk erfaring fra privat praksis og ulike avdelinger innenfor psykisk helsevern, og har også jobbet for videregående skole, Både i NAV, psykiatrien og fylkeskommunen (PPT) har han sett behovet for å løsrive seg fra den tradisjonelle tankegangen om at man må bli "frisk" før man kan fokusere på ordinært arbeid og utdanning. IPS er et godt dokumentert eksempel på at man kan tenke annerledes i møte med brukerne.

Prosjekt HelseSamArbeid Vinje,  Bamble og Norddal

v/kommunalsjef i Vinje, Kari Dalen

Kort status i kommune og DPS

  • akuttkjedeprosjektet
  • pakkeforløp
  • kommunepsykolog

"Mentor og likemann", prosjektet i Grenland

v/ likemannskoordinator Renate StenstrømFant du det du lette etter?