HELSENORGE

Pårørende kurs- Psykoselidelse

Kurset er for deg som er pårørende eller nærstående til en person med psykoselidelse.

Temaer

  • Informasjon om «hvem vi er» og hvilket tilbud vi kan tilby i vår poliklinikk.
  • Kunnskap om psykose del 1
  • Lovverket som tjenestene er underlagt.
  • Kunnskap om psykose del 2
  • Behandling av psykose
  • Besøk av erfaringskonsulent
  • Informasjon om ulike pårørendetilbud

 

Det legges opp til spørsmål og dialog.

Gode pauser med enkel servering.

Hvem kan delta?

Kurset er for deg som er pårørende eller nærstående til en person med psykoselidelse. Pårørende tilknyttet poliklinikk psykose har forrang.

Da informasjon som gis er av generell karakter, er det ikke nødvendig med samtykke fra pasient for at de pårørende skal kunne delta.

Påmelding: 

Man melder seg på hele kurset og bes gi beskjed hvis man blir forhindret fra å møte. Det er plass til 30 deltagere. Påmelding kan også skje via behandler til den du er pårørende for.

Ingen kursavgift.


Fant du det du lette etter?