HELSENORGE

Psykiske lidelser og/eller ruslidelser

Kurset er tverrfaglig  for deg som pårørende til personer med psykiske lidelser og/eller ruslidelser. Kurset går over to sammenhengende kvelder og det oppfordres til å delta på begge kveldene, da dette er et helhetlig kurstilbud.

Vi legger opp til en kombinasjon av undervisning, dialog og erfaringsdeling. Du treffer andre i samme situasjon og får mer kunnskap og tips for å mestre hverdagen.

Temaer:  

Tirsdag 9. november
Følelsesreaksjoner hos pårørende med hovedfokus på skam og skyld, fra et faglig perspektiv og et brukerperspektiv v/ prest Synnøve Skree Skjeldal og Siv Cathrin Hellstad

Tirsdag 16. november

  • Lovverk innen psykisk helsevern - ved overlege i KPR-Klinikk for Psykisk helsevern og Rusbehandling, Sykehuset Telemark v/ Overlege Vibeke Lie
  • Pårørendesenteret LPP Vestfold og Telemark presenterer sitt tilbud v/ Hanne Kristin Tuvnes og Siv Cathrin Hellstad

På torg begge kvelder finner dere blant annet stands med representanter fra:

• NKS - Norske Kvinners Santitetsforenings veiledningssenter for pårørende
• SMISO – Senter mot seksuelle overgrep
 A-larm - bruker og pårørendeorganisasjon innen rusfeltet
• LPP - Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse
• Mental helse
• SPISFO - Spiseforstyrrelsesforeningen

Enkel servering begge kvelder.

Kostnad

Det er ingen kursavgift. 

Parkering

Det er parkeringsautomater på området.

Fant du det du lette etter?