Psykiske lidelser og/eller ruslidelser

Kurset er tverrfaglig  for deg som pårørende til personer med psykiske lidelser og/eller ruslidelser. Kurset går over to sammenhengende kvelder og det oppfordres til å delta på begge kveldene, da dette er et helhetlig kurstilbud.

Vi legger opp til en kombinasjon av undervisning, dialog og erfaringsdeling. Du treffer andre i samme situasjon og får mer kunnskap og tips for å mestre hverdagen.

Tema  

Første kurskveld

  • Presentasjon av LPP/pårørenderolle 
  • Barn- og søsken som pårørende 
  • Veiledningssenter for pårørende 

Andre kurskveld

  • Lovverk
  • Ivaretakelse av pårørenderolle 
  • Fokus på pårørende ved erfaringskonsulent


Kostnad

Det er ingen kursavgift. 

Parkering

Det er parkeringsautomater på området.

Fant du det du lette etter?