Psykoselidelser og diagnostisk praksis

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 09.11.2017, Psykisk helsevern og rusbehandling - klinikk

Har ny forskning på psykoselidelser betydning for nye diagnosesystem og konsekvenser for klinisk praksis?
Professor Ingrid Melle,  KG Jebsen Senter for psykoseforskning, UiO, OUS

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling inviterer til kurs 9.november 2017 i sykehusets konferansesenter i Skien fra kl. 9 til 15.30.

Målgruppe

Leger, psykologer og andre faggrupper med behandlingsansvar.

Godkjenning

Kurset godkjennes som 6 timers vedlikeholdsaktivitet av psykologforeningen og som 6 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanningen i allmennmedisin.

Kursavgift

Kr. 500 (gratis for ansatte i Sykehuset Telemark)

Påmelding

Bindende påmelding til hilde.erikstad@sthf.no innen 25.oktober 2017.
Vennligst oppgi fakturaadresse ved påmelding

Når og hvor

Dato
09.11.2017 
Klokkeslett
09:00-15:30
Sted
Bygg 54 i Skien - administrasjon
Møterom Vrangfoss, konferansesenteret i bygg 54
Sykehuset Telemark
Ulefossvegen 55
3710 Skien
 
Arrangør
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling
 

Program

09.00- 09.45  Trenger vi å vite noe om ”nosologi”? 
                        Den teoretiske bakgrunnen for diagnoser i psykisk helse.

09.45- 10.00  Pause

10.00- 10.45  Ny kunnskap om årsaker til psykoser. 
                        Konsekvenser for diagnostisk praksis-1?

10.45- 11.00  Pause

11.00- 12.00  Ny kunnskap om årsaker til psykoser. 
                        Konsekvenser for diagnostisk praksis-2?

12.00-12.30  Lunsj

12.30-13.30  Fra nordisk diagnostisk praksis til DSM-5 og ICD-11

13.30- 13.45  Pause

13.45-15.30  Konsekvenser for egen praksis?
                       Med gruppearbeid og oppsummerende

Utskriftsvennlig kursinvitasjon til nedlasting (pdf)

Fant du det du lette etter?