Rekrutteringsseminar - hvordan virker psykoanalytisk psykoterapi

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 19.04.2018, Psykisk helsevern og rusbehandling - klinikk

Nye forskningsfunn støtter psykoanalyisk teori.

Klinikk for psykisk helsevern, Sykehuset Telemark planlegger et 2 årig innføringsseminar i psykoanalytisk psykoterapi i Skien for leger og psykologer med oppstart høsten 2018.

I den forbindelse bidrar Institutt for psykoterapi med et rekrutteringsseminar som de har god erfaring med fra tidligere. Målsettingen er å inspirere til øket interesse for dynamisk/analytisk forståelse og til å oppmuntre kollegaer til å søke på innføringsseminaret.

Rekrutteringsseminaret er obligatorisk for LIS ved Sykehuset Telemark, som en del av undervisningen i dynamisk psykoterapi, lagt til våren 2018 av praktiske grunner. Vi håper at så mange som mulig av LIS, overleger, psykologer og psykologspesialister har lyst og mulighet til å delta.

Se program!

Målgruppe 

  • Leger og psykologer ved Sykehuset Telemark, Sykehuset i Vestfold og Sørlandet sykehus
  • Avtalespesialister i Telemark, Vestfold og Aust - og Vest Agder

Målsetting

 Øke interessen for psykoanalytisk/psykodynamisk psykoterapi.

Kursavgift 

Kr. 500 for eksterne deltakere.
Gratis for ansatte ved Sykehuset Telemark.

Påmelding

Bindende påmelding innen 8.april til
Hilde Kjøen Erikstad: erhi@sthf.no 
Telefon: 350 036 02

Når og hvor

Dato
19.04.2018 
Klokkeslett
09:00-15:15
Sted
Thon Hotell Høyers, Kongens gate 6, Skien.
https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/skien/thon-hotel-hoyers/ 
 
Arrangør
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling ved Sykehuset Telemark, i samarbeid med Institutt for Psykoterapi 
Kontaktinformasjon
Hilde Kjøen Erikstad: erhi@sthf.no 
Telefon: 350 036 02

Bindende påmelding innen 8.april!
 

Institutt for psykoterapi - toppbanner

Program

09.00- 09.45  Innledning om Institutt for Psykoterapi og utdannelsen der.
Ved undervisningsleder Ole Johan Finnøy og administrativ leder Mette Marita Johansen

09.45 -10.45 Hva er psykoanalytisk psykoterapi
Grunnbegreper - har de noen betydning? v/Professor Randi Ulberg

10.45 - 11.00 Pause

11.00 - 12.00 Hva er det som virker i psykoanalytisk terapi? v/Professor emeritus Per Høglend

12.00 - 13.00 Lunsj

13.00 - 14.00 Responderer kvinner og menn forskjellig på psykoanalytisk terapi?
v/ Professor Randi Ulberg

14.00 - 14.15 Pause

14.15 - 15.15 Økt selvinnsikt - har det noen betydning?
v/Professor emeritus Per Høglend

Institutt for psykoanalyse - bunnstrek

Fant du det du lette etter?