Søskenkurs - nå er det vår tur!

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, Habilitering for barn og unge (HABU) - seksjon

Målgruppen for dette kurset er søsken til barn med funksjonsnedsettelse som er til oppfølging ved HABU. Aldersgruppen for deltakerne er 8 - 12 år.

Omfang

 4-5 kurskvelder a 2 timer.

Tilbud om søskenkurs gis en gang i året.

Kurskveldene varierer mellom fastlagt tema og ulike aktiviteter.

Tema

Meg som søsken,- hva sier jeg når noen spør om broren eller søsteren min?

Gode og vonde følelser knyttet til det å ha søsken med funksjonsnedsettelse

Spørrestund med lege og psykolog

Hvem kan delta?

HABU sender ut invitasjon til aktuelle deltakere. Kursene blir i tillegg annonsert på sykehusets nettside.

Fant du det du lette etter?