Starthjelpkurs på HABU

Aktiviteter og opplæring for pasienter og pårørende, 27.02.2018-04.04.2018, Habilitering for barn og unge (HABU) - seksjon

 
Starthjelpkurset er for foreldre som har fått barn med nedsatt funksjonsevne eller langvarig sykdom.
 
HABUs lokaler, bygg 74, Sykehuset Telemark, Skien
HABUs lokaler, bygg 74, Sykehuset Telemark, Skien

Velkommen til foreldrekurs!

Et nytt barn - en spesiell utfordring

Med dette kurset ønsker vi å:

  • Være en veiviser i en ny hverdag
  • Sette fokus på aktuelle tema
  • Legge til rette for erfaringsutveksling mellom foreldre i liknende situasjon

Vi oppfordrer begge foreldrene til å møte om det er mulig.

Hva koster det?

Kurset er gratis.
Dekning av tapt arbeidsfortjeneste kan søkes NAV, jfr. Lov om Folketrygd §9-13. Dette gjøres på kurset.

Påmelding til kurset

Påmeldingsfrist: 14.februar 2018.
Det er kun 20 plasser på kurset.

Foreldre som ønsker å delta kan melde seg på til:
HABU v/ Kristin R. Nøstdal
e-post: kristin.nostdal@sthf.no tlf. 35 00 29 00

Kurset går over fire dager

  • onsdag 27.februar
  • tirsdag 21. mars
  • onsdag 22.mars
  • onsdag 4. april

Hver dag fra kl.09.30 til kl. 14.30.

Når og hvor

Dato
27.02.2018-04.04.2018 
Klokkeslett
09:30-14:30
Sted
Bygg 74 i Skien
Kurset avholdes i lokalene til Seksjon habilitering for barn og unge (HABU).
Sykehuset Telemark, Ulefossvegen 55, Skien, bygg 74.
 
Arrangør
Habilitering for barn og unge (HABU) - seksjon
Kursrekken er utarbeidet av Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring, NK LMS. HABU samarbeider med kommunale instanser, Grenland familiekontor, Nav og brukerrepresentanter om Starthjelpkurs.  
Kontaktinformasjon
Har du spørsmål om kurset?
Ta kontakt med Kristin R. Nøstdal eller Anne-Sofie P. Jensen på telefon: 35 00 29 00.
 
Mer informasjon
e-post: kristin.nostdal@sthf.no  

Kursrekken er utarbeidet av Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring, NK LMS.
Logo - Nasjonalt kompetansenter for læring og mestring (NK LMS)

Program

Dag 1: 27.02.18 kl. 09.30  - 14.30

Tema: Systemene rundt oss
Innlegg ved en mor eller far, NAV og Skien kommune.

Dag 2: 21.03.18 kl. 09.30 – 14.30

Tema: Familie og nettverk
Innlegg ved en mor eller far, Hjelpemiddelsentralen og Grenland familekontor.

Dag 3: 22.03.18 kl. 09.30 – 14.30

Tema: Håp og mestring/ De sammensatte følelsene
Innlegg ved en mor eller far, og Grenland familiekontor.

Dag 4: 04.04.18 kl. 09.30 – 14.30

Tema: Samspill med barnet
Innlegg ved en mor eller far, og ansatte ved Habu.
           
Det serveres enkel lunsj, og det legges inn gode pauser underveis.
 

 

Fant du det du lette etter?