TIP-seminaret 2020 er avlyst

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 02.04.2020, Psykisk helsevern og rusbehandling - klinikk

Seminaret 2.april er avlyst pga situasjonen med korona-virus

Når og hvor

Dato
02.04.2020 
Klokkeslett
09:00-15:30
Arrangør
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling
 
Medarrangør

TIPS Sør-Øst

Program

09.00: Velkommen og kort presentasjon av TIP og om seminaret
ved psykologspesialist/TIPS konsulent Ingerid Sauar

09.15: TIPS Sør-Øst; hvem er vi og hva gjør vi som kompetansetjeneste?
ved Kristine Gjermundsen, kommunikasjonsrådgiver ved TIPS Sør-Øst Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose, Oslo Universitetssykehus
 
09.45: Hva er psykose og trenger vi tidlig intervensjon?
ved Carmen Simonsen, psykologspesialist og PhD ved TIPS Sør-Øst Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose, Oslo Universitetssykehus.

10.45: Pause

11.00: Behandling av søvnforstyrrelser ved psykose
ved Elizabeth Ann Barrett, psykologspesialist og PhD, TIPS Sør-Øst Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose, Oslo Universitetssykehus

11.45: Lunsj

12.45: Behandling av søvnforstyrrelser ved psykose forts.
ved Elizabeth Ann Barrett

13.30: Kaffepause

13.45: VR-assistert terapi for ungdom med psykose
ved Guri-Elise Holgersen, spesialist i klinisk barnevernspedagogikk ved Psykoseteamet ved Haukeland Universitetssykehus

14.30: Pause

14.45:  VR-assistert terapi for ungdom med psykose forts.
 Ved Guri-Elise Holgersen

15.30:  Takk for fremmøte

Forelesere

 
Carmen Simonsen, psykologspesialist/PhD, har klinisk og forskningserfaring med psykoselidelser hos ungdom og unge voksne. Hun jobber ved TIPS Sør-Øst, Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose, Oslo Universitetssykehus. Carmen har spesielt fokus på recovery og stigma ved psykoselidelser

Elizabeth Barrett, psykologspesialist/ PhD, har klinisk og forskningserfaring med psykoselidelser.
Hun jobber ved TIPS Sør-Øst, Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose, Oslo universitetssykehus. For tiden jobber hun spesielt med søvnforstyrrelser ved psykose

Kristine Gjermundsen, er kommunikasjonsrådgiver ved TIPS Sør Øst, Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose. Har bakgrunn som Cand.philol i litteraturvitenskap med tilleggsutdanning i PR-ledelse og kommunikasjon.  Hun er særlig opptatt av kunnskap om implementering, og forskningskommunikasjon.

Guri-Elise Holgersen er Klinisk barnevernspedagog, med spesialistutdannelse i barn og unges psykiske helse. Hun har master i Comparative European Social Studies fra London Metropolitan University, samt videreutdanning i familieterapi og CBT-P. Hun har jobbet i Klinikk psykiske helsevern for barn og unge ved Haukeland Universitetssykehus siden 2002. De siste 6 årene med utredning og behandling av ungdom med psykose.

Fant du det du lette etter?