HELSENORGE

TIPS-seminar 2023

TIPS seminaret er et årlig seminar som skal ha et særlig blikk på tidlig intervensjon ved psykose og nye behandlingstilnærminger ved psykose.

Målgruppe

Ansatte i spesialist og kommunehelsetjenesten som jobber med personer med psykoselidelser.

Kursavgift

Ingen kursavgift for ansatte i KPR, STHF. Kr. 650 for eksterne deltakere.

Merittering

Seminaret søkes godkjent av Dnlf og NPF.

Program for seminaret

Program
Tid
Tema
08:30-09:00
Registrering og kaffe/te/frukt
09:00-09:15
Introduksjon
ved fagkoordinator og psykologspesialist i TIPS-teamet Ingrid Sauar
09:15-10:00
Hvorfor trenger vi tidlig intervensjon ved psykose?
ved psykologspesialist/forsker Sofie Aminoff ved TIPS Sør-Øst
10:00-10:15
Pause
10:15-11:00
Hvordan kan digitale løsninger gi oss en mer pasientsentrert og fokusert psykosebehandling?
ved psykiater/forsker/leder Kristin Lie Romm ved TIPS Sør-Øst
11:00-11:15
Pause
11:15-12:00
Å skrive seg inn i livet - kreativ skriving for pasienter i psykosebehandling
ved psykiater/forsker/leder Kristin Lie Romm ved TIPS-Sør-Øst 
12:00-13:00
Lunsj
13:00-13:45
RecoVRy - bruk av Virtual Reality i psykosebehandling
ved psykologspesialist/forsker June Ullevoldsæter og psykolog/forsker Christer Lunde Gjærstad
13:45-14:00
Pause
14:00-14:45
RecoVRy - bruk av Virtual Reality i psykosebehandling forts.
14:45-15:00
Avsluttende ord
Fant du det du lette etter?