Tvangsseminaret 2020

Kurs og kompetanseutvikling for helsepersonell, 29.04.2020, Psykisk helsevern og rusbehandling - klinikk


Velkommen til tvangsseminaret 2020!

Kan symptomforståelse og adekvat behandling hindre tvangstiltak overfor mennesker med utviklingshemming?

Fagdagen er et årlig samarbeid mellom Sykehuset Telemark og Sykehuset i Vestfold.

Når og hvor

Dato
29.04.2020 
Klokkeslett
09:30-15:45 Onsdag
Sted
Ibsenhuset, Peer Gynt salen
Lundegate 6, Skien
(Det er parkeringsmuligheter i By-garasjen, Kongens gate 22, Skien)
 
Arrangør
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling
 
Medarrangør

Klinikk psykisk helse og rusbehandling ved Sykehuset i Vestfold

Målgruppe

 • Alle ansatte i psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten og kommunene i Telemark og Vestfold
 • Fastleger, kommuneleger og legevaktansvarlige
 • Fylkesmennene i begge fylker
 • Kontrollkommisjonenes medlemmer
 • Representanter fra bruker og pårørende organisasjoner

Kursavgift

Kursavgift er kr. 600 for eksterne deltakere.
Gratis for ansatte ved Sykehuset Telemark og Sykehuset i Vestfold. 

Påmelding

Bindende påmelding innen 15.april 2020.

Meld deg på: https://www.deltager.no/tvangsseminaret_29042020

Kursansvarlig

Sykehuset Telemark ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling og Seksjon for habilitering for voksne, er ansvarlig for kurset.

Møteleder er Thordur Sigmundsson, fagsjef, Klinkk for psykisk helsevern og rusbehandling ved Sykehuset Telemark.

Godkjenning

Kurset søkes godkjent hos Norsk Sykepleierforbund, Norsk psykologforening og Den Norske Legeforening.

Foreløpig program

Tvangsseminaret 2020 program
TidTema
09.30-09.45

Velkommen

Thordur Sigmundsson, fagsjef,
Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling,
Sykehuset Telemark

09.45-10.45

«Det vi vil, får vi til»
Kliniske kasuistikker – utfordringsbilder og suksessfaktorer

 • Maleen G. Sevatdal, overlege, 
  Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling, Sykehuset Telemark
 • Terje Baasland, seksjonsleder, Seksjon habilitering for voksne, Sykehuset Telemark
 • Heidi E. Pedersen, virksomhetsleder, Psykisk helse, Porsgrunn kommune
10.45-11.00Pause
11.00-12.00

Aktuelt lovverk

Arve Mosand, seniorrådgiver
Fylkesmannen i Vestfold og Telemark

12.00-13.00Lunsj
13.00-14.00

Autismespekterlidelser/utviklingshemning.
Det atypiske bilde av autisme og komorbiditet.

Trine Lise Bakken, Fag- og forskningsleder,
Nasjonal kompetansetjeneste for
utviklingshemming og psykisk helse,
Oslo universitetssykehus.

14.00-14.15Kaffepause
14.15-15.30

Autismespekterlidelser/utviklingshemning forts.:

 • Miljøterapi til ungdom og voksne med autisme og psykisk lidelse
 • Symptomsensitiv samhandling

Trine Lise Bakken

15.30-15.45Avslutning


Med forbehold om endringer i programmet!

Fant du det du lette etter?