Ungdomskurs på HABU 24.-27.oktober 2016

Kurs, 24.10.2016-27.10.2016, Habilitering for barn og unge (HABU) - seksjon

Seksjon habilitering for barn og unge (HABU) inviterer til kurs for ungdom som går på ungdomsskolen og deres foresatte i tiden 24. - 27. oktober 2016.

Målgruppen for kurset er elever i ungdomsskolen som har forståelsesvansker / lettere grad av psykisk utviklingshemming og deres foresatte.
Kurset er andre del av kursrekken "Telemarksmodellen", som er en kursrekke bestående av tre kurs for barn og ungdom på ulike alderstrinn.

 

Aktuelle deltakere vil få skriftlig invitasjon til kurset. Dersom en gjerne vil delta på kurs og ikke får invitasjon, kan en ta direkte kontakt med HABU.

Når og hvor

Dato
24.10.2016-27.10.2016 
Klokkeslett
Sted
Bygg 74 i Skien
  
Arrangør
Habilitering for barn og unge (HABU) - seksjon
 
Kontaktinformasjon
Kontaktpersoner:
Ingrid Brenne: ingrid.brenne@sthf.no   
Rigmor Holm: rigmor.holm@sthf.no 

Telefon 35002900
 

Kurset går over fire dager og varer fra kl. 09.00 - kl. 15.00 hver dag.

Overordnet mål for kurset er å styrke den enkelte ungdom og deres foresatte i møte med ungdomstid / pubertet.

Temaer som vil bli berørt er:

  • Å være ungdom med forståelsesvansker
  • Vennskap / kjærester
  • Kropp / seksualitet
  • Kosthold, aktivitet og fritid
  • Medbestemmelse og selvstendighet
  • Støtteordninger

Ungdommene og foresatte har hvert sitt kursprogram. For foresatte blir det benyttet foredragsholdere både fra HABU og fra eksterne instanser.
Ungdommene er sammen med fagpersoner fra HABU både i temasamtaler og i aktiviteter.

Fant du det du lette etter?