Operasjon Skien - seksjon

Vi har et nært samarbeid med sengeposter og intensivseksjonen som ivaretar deg før og etter operasjonen. Vi tar imot pasienter til planlagte operasjoner, dagkirurgi og øyeblikkelig hjelp og har døgnkontinuerlig beredskap

Når du skal opereres hos oss blir du ivaretatt av et operasjonsteam som består av kirurg, anestesilege og spesialsykepleiere innen operasjon og anestesi. Vi har moderne utstyr og god kompetanse, og tilstreber å gi våre pasienter behandling av høy kvalitet.

I Skien utfører vi operasjoner/undersøkelser innenfor spesialitetene ortopedi, plastikkirurgi, generell kirurgi, urologi, gastrokirurgi, øre/nese/hals, strumaoperasjoner, gynekologi og fødsel. Bedøvelsesformer som benyttes er narkose, spinal, epidural, ulike nerveblokader og lokal bedøvelse.
Vi har 9 operasjonsstuer.

Fant du det du lette etter?