HELSENORGE

Autismespekterforstyrrelser - seksjon (SAF)

Seksjon for autismespekterforstyrrelser (SAF) foretar utredning og oppfølging av barn og ungdom innenfor autismespekteret. 

Autismespekterforstyrrelser omfatter vansker med sosial samhandling, kommunikasjonsproblemer og sær atferd. Mest kjent er diagnosene autisme og Asperger-syndrom.

Målgruppen for utredning/ diagnostisering og spesialisert oppfølging av barn og unge er i alderen 0-18 år, hvor det foreligger mistanke om vansker innen autismespekteret. Oppfølgingen gis i samarbeid med PPT og barnehage/skole.

Henvisning skjer via BUP poliklinikkene.

Fant du det du lette etter?