HELSENORGE

Familiebehandling - seksjon

Seksjon for familiebehandling er en del av Avdeling for barn og unges psykiske helse ved Sykehuset Telemark. Vi tilbyr behandling til barn og ungdom opp til 18 år og deres familier.

Vi har tre team: familieteamet, sped- og småbarnsteamet og ambulant team for spiseforstyrrelser.

Det er kun BUP; Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i Telemark (i alt fire), som kan henvise til Familieteamet.
Til sped- og småbarnsteamet og ambulant team for spiseforstyrrelser kan også fastleger, barneverntjenesten, PPT, andre avdelinger på sykehuset, psykologer i kommunene og privatpraktiserende spesialister henvise.

Fant du det du lette etter?