HELSENORGE

Barnepoliklinikk og dagavdeling - seksjon

Barnepoliklinikken tar i mot barn som har vært innlagt ved barneavdelingen, nyfødt intensiv eller som av andre grunner trenger oppfølging av spesialister i barnesykdommer.
Pasienter blir henvist fra primærlege eller kommunale instanser, for eksempel helsesøster, lege, fysioterapeut.

Vi gir tilbud om dagbehandling for enklere inngrep og undersøkelser.

Fant du det du lette etter?