Kirurgisk sengepost Notodden

Vi mottar pasienter for innleggelse etter operasjoner innenfor ortopedi, gastrokirurgi og plastikkirurgi.

Kontakt

Oppmøtested

Pasienter møter på mottakskontoret i 2.etg. i bygg A på sykehusområdet på Notodden. Du kan henvende deg i hovedekspedisjonen for å få hjelp til å finne fram.

Sengeposten holder til i bygg B i 3.etg.

Telefon
35 02 13 36
Postadresse
Kirurgisk sengepost Notodden
Sykehuset Telemark
Postboks 234
3672 Notodden

Notodden

Besøksadresse
Henrik Wergelandsgate 9(Google maps)
3675 Notodden
Telefon
Sentralbord 35 00 35 00

Pasientreiser og Helseekspressen

Ring 05515 for å bestille pasientreise eller få informasjon og veiledning.

Les mer om pasientreiser og Helseekspressen

Buss til sykehuset på Notodden

​Timebussen linje 2 kjører til sykehuset på Notodden

Parkeringsområdet ved sykehuset på Notodden

​Det er parkering for besøkende ved innkjøringen til hovedinngangen. Se parkeringsområdet på street view på google maps.

Blodgivere har reserverte parkeringsplasser på parkeringsomådet ved ambulanseinngang - se google maps.

Reise med rekvisisjon til og fra sykehuset

​For pasienter gjelder spesielle regler for transport.

Ta kontakt med Kjørekontoret for pasientreiser på telefon 05515, for informasjon om reiser med rekvisisjon.

Helseekspressen

Se rutetider for Helseekspressen på www.pasientreiser.no

Praktisk informasjon

Blomster og parfyme

​En del pasienter reagerer allergisk på blomster og parfyme. Vi ber om at det tas hensyn til dette. 

Les mer om dette

Testing etter utenlandsopphold i sykehus eller institusjon

​Dersom du skal legges inn på sykehus og du i løpet av siste 12 måneder har vært innlagt sykehus eller helseinstitusjon utenfor Norden, må det gjennomføres endel tester for å unngå smitte på sykehus.

Les mer om hva og hvorfor

Fotografering og filming

​Fotografering og filming på sykehuset er tillatt, men alle må forholde seg til noen retningslinjer.                                    

Les mer

Innleggelse og utskriving

Pasientjournal - bestille utskrift av egen journal

​Ønsker du utskrift av journal, eller vil endre informasjon om pårørende?

Dersom du ønsker utskrift av din pasientjournal, fyll ut skjemaet:

Forespørsel - kopi av egen journal

Dersom du ønsker å registrere/endre nærmeste pårørende, fyll ut skjemaet:

Registrering/endring av pårørende i egen journal

Ved besøk på Sykehuset Telemark kan du få utlevert  skjema i hovedekspedisjonen.

Skjemaet fylles ut, underskrives  og sendes til:

Sykehuset Telemark
Dokumentasjonssenteret
Postboks 2900 Kjørbekk
3710 Skien

Røyking

​Sykehuset Telemark er et røykfritt sykehus

Det er ikke røykerom for pasienter i den somatiske delen av sykehuset.
Uteområdene har egne røykesoner, og det er ikke tillatt  å røyke ved hovedinngangene.
Noen steder er det særlige røykeplasser som er merket.

Ved sengepostene ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling er det egne røykerom for pasienter.

Telefon

​Det er tillatt å bruke mobiltelefon på de fleste steder. Der hvor det er visse restriksjoner, vil personalet si fra.
En del sengeenheter har telefon ved sengen, eller pasienten kan få brakt telefon til sengen ved behov.

Verdisaker

Verdisaker

Ha med minst mulig verdisaker og penger under oppholdet på sykehuset.
Pasienter som ikke kan ivareta seg selv, vil få sine eiendeler oppbevart, og utlevert ved utskriving.
Hvilke eiendeler som skal oppbevares blir registrert i pasientsystemet, og oversikten signeres av to pleiere og pasienten selv, dersom pasienten er i stand til det.
Tilsvarende kvitteres det i pasientsystemet at eiendelene er utlevert ved utskriving, og utleveringsskjema signeres av pasient eller pårørende i pasientens sted.

Bukveggsbrokk, Notoddenhttps://www.sthf.no/behandlinger/bukveggsbrokk-notoddenBukveggsbrokk, NotoddenBBukveggsbrokkBukveggsbrokkBukveggsbrokkBukveggsbrokk
Hofteproteseoperasjon ved slitasjegikt (artrose) - Kirurgisk sengepost Notoddenhttps://www.sthf.no/behandlinger/hofteproteseoperasjon-ved-slitasjegikt-artrose-kirurgisk-sengepost-notoddenHofteproteseoperasjon ved slitasjegikt (artrose) - Kirurgisk sengepost NotoddenHHofteproteseoperasjon ved slitasjegiktHofteproteseoperasjon ved slitasjegiktHofteproteseoperasjon ved slitasjegiktHofteprotese ved slitasjegikt (artrose)
Innleggelse av PEG-sonde, Notoddenhttps://www.sthf.no/behandlinger/innleggelse-av-peg-sonde-notoddenInnleggelse av PEG-sonde, NotoddenIInnleggelse av PEG-sondeInnleggelse av PEG-sondeInnleggelse av PEG-sondeInnleggelse av PEG-sonde
Tarmslyng (Ileus), Notoddenhttps://www.sthf.no/behandlinger/tarmslyng-ileus-notoddenTarmslyng (Ileus), NotoddenTTarmslyng (Ileus)Tarmslyng (Ileus)Tarmslyng (Ileus)Tarmslyng (Ileus)
Tvilling (sacralcyste) operasjon, Notodden sengeposthttps://www.sthf.no/behandlinger/tvilling-sacralcyste-operasjon-notodden-sengepostTvilling (sacralcyste) operasjon, Notodden sengepostTTvillingoperasjon (sacralcyste)Tvillingoperasjon (sacralcyste)Tvillingoperasjon (sacralcyste)Tvillingoperasjon (sacralcyste)
Tvilling (sacralcyste), Notodden sengeposthttps://www.sthf.no/behandlinger/tvilling-sacralcyste-notodden-sengepostTvilling (sacralcyste), Notodden sengepostTTvilling (sacralcyste)Tvilling (sacralcyste)Tvilling (sacralcyste)Tvilling (sacralcyste)