HELSENORGE

Dialysepost Vinje

Dialysepost Vinje er drevet av Vinje kommune og har tilhold i Vinje helsehus i Åmot. Dialysepost Vinje er en sattelitt under dialysepost Skien ved Sykehuset Telemark. Det er daglig et tett og nært samarbeid med lege i Skien som har det medisinskfaglige ansvaret.
Det er 3 dialyseplasser i Åmot.

Vi har åpent mandag, onsdag og fredag.

Fant du det du lette etter?