HELSENORGE

Nyre- og PD-poliklinikk

Nyrepoliklinikk utreder og behandler pasienter etter henvisning fra fastlege. Vi utfører oppfølging av pasienter med kronisk nyresvikt, forberede for hjemmedialyse hvor mulig, utredning av mulig transplantasjon og nyredonor (levende giver), oppfølging etter transplantasjon, undervisning og opplæring av pasienter og pårørende.

PD- poliklinikk (peritonealdialyse = bukhinne/ posedialyse) tilbyr opplæring og oppfølging av pasienter med PD samt opplæring og samarbeid med hjemmetjeneste i kommuner om PD pasienter.

Fant du det du lette etter?