HELSENORGE

Kreft, palliasjon og blodsykdommer sengepost

Sengeposten tilbyr utredning og behandling til pasienter med kreft- og blodsykdommer i ulike stadier.

Hovedoppgavene våre er utredning, cellegiftbehandling og annen medikamentell behandling, symptomlindrende behandling samt omsorg og pleie ved livets slutt.

Palliativ enhet er en del av sengeposten. Her kartlegger og behandler vi pasienter med langt kommen kreftsykdom og stor symptombyrde.
Palliativt ambulant team kan følge opp pasienter hjemme og på sykehjem, og skal bidra til å sikre et godt samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Seksjonen utdanner også helsepersonell, i hovedsak leger, sykepleiere og spesialsykepleiere.

 

 

Fant du det du lette etter?