ARR - Arbeidsrettet rehabiliteringspoliklinikk

Arbeidsrettet rehabiliteringspoliklinikk (ARR) handler om medisinsk rehabilitering samtidig som vi har prosesser rettet mot arbeidsplassen. Dette er et tilbud til personer med uspesifikke muskel/skjelettplager og lettere psykiske plager og som er sykemeldt eller som er i ferd med å falle ut av arbeid.

Et av hovedmålene til ARR er å etablere gode og robuste samhandlingsrutiner mellom arbeidstaker, arbeidsgiver, NAV, spesialist- og primærhelsetjenesten og kommunale rehabiliteringstiltak slik at man oppnår høyere arbeidsfastholdelse og lavere sykefravær.
Samarbeidsavtaler med NAV lokalt i Skien, Porsgrunn og Larvik innebærer at en arbeidskonsulent fra hvert av disse lokalkontorene jobber på sykehuset som en del av det tverrfaglige teamet ved ARR. Tverrfaglig team består av lege, psykologer, fysioterapeuter og arbeidskonsulenter. Det er igangsatt arbeid med Tinn og Bamble kommune for å til tilsvarende opplegg.

Erfaringer viser at et kompetanse og gode og målrettede tiltak i kommunene er vesentlig for et vellykket opplegg for å få den enkelte arbeidstaker tilbake i arbeid.

Ansatte ved Arbeidsrettet rehabilteringspoliklinikk
Ansatte ved Arbeidsrettet rehabilteringspoliklinikk
Les mer om ARR - Arbeidsrettet rehabiliteringspoliklinikk

ARR - Arbeidsrettet rehabiliteringspoliklinikk

Evaluering av ARR

Logo for stair-prosjektet Les om stair-prosjektet


Hovedmålsetting med denne studien er å undersøke om døgn- og dagbasert rehabilitering har forskjellig effekt på tilbakeføring til arbeid

  • har noen undergrupper av pasienter større utbytte av den ene eller andre intervensjonen?
  • er det forskjeller i effekt mellom intervensjonene med hensyn på kostnadseffektivitet og kost-nytte
  • er det forskjeller i effekt med hensyn på endring i opplevd helse, arbeidsevne, livskvalitet, mestringstro i forhold til retur til arbeid med mer

Følgeforskning- ARR

  • Deltagende observasjon, intervjuer med deltakere, teamet og andre aktører
  • Programteori – Hvorfor prioriterer vi som vi gjør – og hva er det som bidrar til at programtilbudet oppnår de ønskede resultater

Hvorfor tror vi at ARR virker?

Pasienten/arbeidstaker er en aktiv deltaker i målarbeid og tett på hverdagen.

Tverrfaglig og på tvers av sektorer, flere aktører, som har forskjellige roller, jobber sammen for å nå felles mål.

Likeverd!

Praksis er tett på kunnskapsbasert praksis.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Vi holder til i 3. etg. på sykehusområdet i Porsgrunn, inngang via hovedinngangen.

Henvend deg i resepsjonen i 3.etg. ved ankomst. Du kan vente på venteplass 3B.

Telefon
ARR - arbeidsrettet rehabilitering 35 00 33 06
Åpningstiden er alle hverdager kl. 08.00-15.30
Postadresse

ARR - Arbeidsrettet rehabiliteringspoliklinikk
Sykehuset Telemark
Postboks 2900 Kjørbekk
3710 Skien

Bygg 85 i Porsgrunn, hovedinngang
Besøksadresse
Sykehuset Telemark, Aallsgate 41 (Kart)
3922 Porsgrunn

Buss til sykehuset i Porsgrunn

Nettbuss ved lokal rute M3 stopper i Aallsgate, ved sykehusets hovedekspedisjon i Porsgrunn.

Pasientreiser og Helseekspressen

Reiser du til og fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett til å få dekket reiseutgifter.

Se informasjon på www.helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser om rettigheter og hvordan søke om dekning av reiseutgifter, eventuelt få rekvirert transport dersom du har krav på dette. 

Ring 915 05 515 for informasjon og veiledning.

Kontaktinformasjon til Pasientreisekontoret for Telemark og Vestfold på www.sthf.no/pasientreisekontoret

I Telemark er det helseekspresser som trafikkerer strekningene Skien - Oslo.

Se Helseekspressens rutetider på www.helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser/planlegg-pasientreisen-din/helseekspressen

Les mer om pasientreiser og Helseekspressen på www.sthf.no/praktisk-informasjon/pasientreiser

Reise med rekvisisjon til og fra sykehuset

​For pasienter gjelder spesielle regler for transport.

Ta kontakt med Kjørekontoret for pasientreiser på telefon 05515, for informasjon om reiser med rekvisisjon.

Helseekspressen

Se rutetider for Helseekspressen på www.pasientreiser.no

Praktisk informasjon

- Parkering i Skien og Porsgrunn

Alle besøkende oppfordres til å lese skiltingen for parkering nøye.

Parkering koster kr 7 per påbegynt halvtime, maksimalt kr 75 per døgn.

Det er gratis parkering i helgene, fra fredag kl. 24.00 til søndag kl. 24.00.

Ved bruk av kort betaler du kun for tiden du har stått parkert, dersom kortet settes inn i automaten igjen før du drar fra parkeringen.
Det er også mulig å benytte en app på mobil, da kan du bli belastet med noen kroner ekstra.

Det er Q-park som driver parkeringsordningen i Skien og Porsgrunn.

Det er foreløpig ikke ladeplasser for besøkende med el-bil.

MC/moped må benytte samme parkeringstilbud som for bil.

Blodgivere kan parkere gratis med på reserverte plasser, med parkeringskort for blodgivere.

- Parkeringsområdet ved Sykehuset Telemark i Porsgrunn

- Tilgang til internett - wifi

​Tilgang til internett på sykehuset får du via trådløs tilkobling (wifi). Du må velge "SykehusGjest" som nettverk.

Betaling av egenandel

​Egenandeler kan betales i hovedekspedisjonen, eller du kan få med deg en giro.

På sykehuset, hos lege og i forbindelse med radiologisk undersøkelse, må du som pasient betale egenandel, opp til frikortgrensen. Med frikort slipper du å betale egenandel ved behandling i inneværende kalenderår.

Merk: Dersom du blir innlagt samme døgn som konsultasjonen og den radiologiske undersøkelsen, betaler du ikke egenandel(er).
Noen pasientgrupper er fritatt for å betale egenandel. Det gjelder blant annet ved:

  • undersøkelse og behandling i forbindelse med graviditet og fødsel
  • Undersøkelse og behandling av barn under 16 år
  • psykiatrisk behandling av barn og ungdom under 18 år
  • yrkesskade
  • allmennfarlige smittsomme sykdommer

Dersom du blir syk og ikke kan møte til time bes du om å ta kontakt senest dagen før avtalen. Hvis du ikke gjør dette blir du belastet med gebyr for denne timen, også dersom du er fritatt for egenandel.

Blomster og parfyme

​En del pasienter reagerer allergisk på blomster og parfyme. Vi ber om at du tar hensyn til dette. 

Fotografering og filming

​Fotografering og filming på sykehuset er tillatt, men alle må forholde seg til noen retningslinjer.                                    

Les mer på www.sthf.no/praktisk-informasjon/fotografering-og-filming-pa-sykehuset

Kantine og kiosk i Porsgrunn

​I Porsgrunn er det kantina med kiosk i underetasjen i hovedbygget.

Åpningstider mandag-fredag, alle hverdager kl. 10.00 - 13.30
Stengt på lørdag, søndag og alle helligdager

Pasientjournal - bestille utskrift av egen journal

Dersom du ønsker utskrift av din pasientjournal, fyll ut skjemaet "Forespørsel - kopi av egen journal".

Dersom du ønsker å registrere/endre nærmeste pårørende, fyll ut skjemaet "Registrering/endring av pårørende i egen journal".

Du finner lenke til nedlasting av skjemaene på:
www.sthf.no/rettigheter#innsyn-i-din-pasientjournal

Ved besøk på Sykehuset Telemark kan du få utlevert skjemaene i hovedekspedisjonen.

Skjemaet fylles ut, underskrives og sendes til:

Sykehuset Telemark
Dokumentasjonssenteret
Postboks 2900 Kjørbekk
3710 Skien

Røyking

​Sykehuset Telemark er et røykfritt sykehus

Uteområdene har egne røykeplasser som er merket. Det er ikke tillatt  å røyke ved hovedinngangene.

Det er ikke røykerom for pasienter i den somatiske delen av sykehuset.
Ved enkelte sengeposter ved Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling er det egne røykerom for pasienter.

Testing etter utenlandsopphold i sykehus eller institusjon

​Dersom du skal legges inn på sykehus og du i løpet av siste 12 måneder har vært innlagt sykehus eller helseinstitusjon utenfor Norden, må det gjennomføres endel tester for å unngå smitte på sykehus.

Les mer om hva og hvorfor på www.sthf.no/behandlinger/testing-etter-opphold-pa-sykehus-eller-helseinstitusjon-utenfor-norden

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre sidene våre. Tilbakemeldingen din vil bli lest og håndtert, men vi kan dessverre ikke besvare den. Husk å ikke sende personlig informasjon som for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.